Søg
 

Exercise First-projektet

Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland og forskningsenheden PROgrez, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi ved Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse har indgået et unikt 3-årigt samarbejde (2019-2023). Forskningsprogrammet Exercise First vil udvikle, teste og implementere målrettede forebyggende og behandlende sundhedsindsatser, herunder e-baserede løsninger, til forskellige patientgrupper med eller i risiko for kroniske sygdomme for bl.a. at sikre højere deltagelse i rehabilitering og træning.

 
Forskningsprogrammet indeholder 6 forskningsprojekter og repræsenterer patienter med multisygdom, hjertesygdom og problemer med muskler og led. Viden og erfaringer fra alle seks projekter skal kunne overføres til andre patientgrupper, da der på sigt skal udarbejdes en model for sundhedstilbud, der inkluderer fysisk aktivitet.

Projekt 1:
Træning og uddannelse sammen med e-baseret beslutningsstøtte som første led i behandling af alvorlige knæskader hos unge og voksne
Projektet undersøger, hvordan vi kan sikre og fremme leveringen af systematisk træning og uddannelse, bl.a. gennem beslutningsstøtteværktøjer og e-løsninger som første led i behandlingen af alvorlige knæskader, herunder korsbåndsskader og meniskskader hos unge og voksne.
 
Projekt 2:
Optimeret visitering fra praktiserende læge til sygehus
for patienter med artrose som case arbejdes med at optimere henvisninger til sygehus, så patienter kun henvises til billeddiagnostik ved behov og ortopædkirurgi, når træning er afprøvet. Aktiviteten involverer bl.a. patienter, praktiserende læger, ortopædkirurger og kommer bl.a. til at medføre udvikling af beslutningsstøtteværktøj, ”den gode henvisningsprocedure” og flere muligheder for, at patienter, uanset socioøkonomisk status, kan komme i gang med træning, og større tværfagligt og -sektorielt samarbejde.

Projekt 3:
Fysisk aktivitet, sundhedsadfærd og målrettede sundhedstilbud til personer med en eller flere kroniske sygdomme

Delprojekt a):
Viden fra projektet skal bidrage til at udvikle en trænings- og uddannelsesintervention, der kan implementeres, og som kan være med til at forebygge og bremse forekomsten af kroniske sygdomme via traditionelle og innovative sundhedsløsninger til gavn for regionens borgere, der lever med eller er i risiko for flere kroniske sygdomme.

Delprojekt b):
Projektet tester en alternativ og innovativ e-løsning, hvor borgeren og den sundhedsprofessionelle løbende kan kommunikere om borgernes sundhedsadfærd med udgangspunkt i egne mål. Projektet giver således viden om en alternativ løsning til det nuværende sundhedstilbud tilrettelagt efter borgerens hverdag, egne målsætninger, behov og præferencer. På sigt kan den alternative løsning have stor samfundsmæssig gevinst, da flere vil få mulighed for at deltage i de aktuelle og nye sundhedstilbud, der udbydes i Region Sjælland. 

 
Projekt 4:
Træning eller kirurgi ved meniskskade – et lodtrækningsstudie
Ved udgangen af 2020 afsluttes det første studie på verdensplan, der har sammenlignet træning og kirurgi som behandling af unge voksne med meniskskade. Studiet forventes at kunne få stor regional og international gennemslagskraft på klinisk praksis og forbedre forebyggelse og behandling for patientgruppen. Aktiviteten vil have fokus på at analysere og præsentere resultaterne videnskabeligt, fagligt og til den brede befolkning, samt sikre implementering i klinisk praksis i regionen.

Projekt 5:
Træningsbaseret hjerterehabilitering, kroniske sygdom og brugen af alternative rehabiliteringsmodeller.

 
Via adgang til et kæmpe (n>100.000) engelsk datasæt om daglig hjerterehabilitering vil brugen af alternative leveringsmodeller i sammenhæng med morbiditet og kronisk sygdom blive klarlagt. Denne viden er afgørende for at forstå potentialet og begrænsningerne ved de forskellige rehabiliteringsmodeller til hjerterehabilitering, men også i rehabilitering af andre kroniske sygdomme, for derved at sikre en højere deltagelse i rehabilitering.

Samarbejdet omkring Exercise First er det første af sin art og skal sikre, at der udvikles kvalificeret viden, der er relevant og resulterer i løsninger, som efterfølgende kan implementeres direkte i praksis til glæde for regionens borgere.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.06.20
Opdateret
28.12.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Forskningsenheden PROgrez
Slagelse Sygehus
Fælledvej 11 (Ergoterapien)
4200 Slagelse

Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved

Lisbeth Schrøder,
ledende overfysioterapeut
Tlf. 27 22 42 38

Søren Thorgaard Skou,
professor
Tlf. 23 70 86 40