Søg
 

Den Tværfaglige Rygklinik

Undersøgelse og behandling af komplekse rygproblematikker i henhold til Rygforløbsprogrammet.

​​Rygklinikken på Slagelse Sygehus er én af Region Sjællands fem Tværfaglige Rygklinikker. Rygklinikkerne er placeret i henholdsvis Næstved, Nykøbing, Køge, Holbæk og Slagelse.

Patienterne bliver visiteret til klinikkerne via den fælles rygvisitation i Køge, hvor rygkirurgerne foretager visiteringen af alle indkomne henvisninger. Der henvises fra praktiserende læger, speciallæger eller sygehusafdelinger.

​​Rygklinikfysioterapeuterne står primært for den første kontakt og undersøgelse. Formålet med den indledende forundersøgelse er afklaring af mere komplicerede nakke- og lænderyg problemer, som ikke er blevet bedre efter forudgående otte ugers relevant træning/behandling i praksis sektoren.

Patienterne kommer til 1 - 1,5 times forundersøgelse, hvor der bliver optaget en grundig anamnese efterfulgt af en klinisk undersøgelse indeholdende neurologisk vurdering samt funktionel udredning med henblik på afklaring af rodtryks symptomer.

Med udgangspunkt i forundersøgelsen vurderer Rygfysioterapeuterne, om der er behov for yderligere undersøgelser (billeddiagnostik, blodprøver, EMG og nerveledningshastighedsundersøgelse mm.) inden stillingtagen til videre plan. Supplerende undersøgelser og videre plan, herunder justering af den smertestillende medicin, konfereres ved behov på tværfaglig konference med reumatologer, rygkirurger, smertelæger og arbejdsmediciner.

Der kan, når det findes relevant henvises til vurdering hos ovenstående samt til samarbejdspartnere som ortopædkirurger, neurologer og neurokirurger. Rygklinikkens fysioterapeuter har desuden selv mulighed for at køre kortere behandlingsforløb samt at tilbyde patienterne undervisning i smertehåndtering, hvis dette vurderes relevant.​​​

For yderlige information vedrørende Den Tværfaglige Rygklinik se Reumatologisk ambulatorium​​.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.04.16
Opdateret
28.09.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Ambulatorium for gigt-, bindevævs- og rygsygdomme
Medicin 1
Slagelse Sygehus
Fælledvej 7
4200 Slagelse
Sekretærkontor tlf. 58 55 96 05