Søg
 

Forskning og projekter

Forskning og projekter på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Forskning og projekter

Forskningsansvarlig overlæge
Vakant

Henvendelse vedrørende forskning kan se til Cheflæge Henrik Vilsner mail: hvl@regionsjaelland.dk

Forskningen i Næstved omhandler primært patienter med slidgigt i hofter og knæ i Næstved, men også

Achillesseneruptur, og i Slagelse primært traumatologi men også håndkirurgisk forskning.
 
Forskergruppen består af:
afdelingslæge, post doc PhD Kristoffer Hare,
overlæge Susanne O Schaarup,
afdelingslæge Manuel Bieder,
projektsygeplejerske Rikke Rye Christiansen,
projektsygeplejerske Monika Boss05-01-2023
 
I Næstved fokuserer studierne på:
•Stamcelleterapi
•Fysioterapi vs. kirurgi
•Peroperativ smertebehandling
•Protesevalg•Infektionskirurgi
Derudover laves der register- og kohortestudier.
I Slagelse fokuserer studierne på:
·          Traumatologi
·          Kliniske studier
·          Litteratur studier
Publikationer publiceret/antaget i 2019:
Falster C, Stockmann Poulsen S, Storås AM, Schroeder HM, Vinther JH, Kassem M, Joergensen U.                                                                        
Mesenchymal stem cells isolated from both distal femurs of patients with unilateral trauma or osteoarthritis of the knee exhibit similar in-vitro ability of bone formation.                                                                                Journal of Orthopaedic Science 2019;24(5):918-924
.  
The benefits of collaboration: The Nordic Arthroplasty Register Association. 
EOR | volume 4 | June 2019      DOI: 10.1302/2058-5241.4.
180058
Thybo KH, Hägi-Pedersen D, Dahl JB, Wetterslev J, Nersesjan M, Jakobsen JC, Pedersen NA, Overgaard S, Schrøder HM, Schmidt H, Bjørck JG, Skovmand K, Frederiksen R, Buus-Nielsen M, Sørensen CV, Kruuse LS, Lindholm P, Mathiesen O.                                                    
Effect of Combination of Paracetamol and Ibuprofen vs Either Medication Alone on Patient-Controlled Morphine Consumption in the first 24 hours after Total Hip Arthroplasty.  
JAMA 2019;321(6):562-
71
Mortensen JF, Rasmussen LE, Østgaard SE, Kappel A, Madsen F, Schrøder HM, Odgaard A. 
Randomized clinical trial of medial unicompartmentel versus total knee arthroplasty for anteromedial tibio-femoral osteoarthritis
BMC Musculoskeletal Disorders 2019;20:119
Odgaard A, Laursen MB, Gromov K, Troelsen A, Kristensen PW, Schrøder HM, Madsen F, Overgaard S.
Mismatch Never Events in Hip and Knee Arthroplasty: A Cohort and Intervention Study.
Bone and Joint Journal 2019;101-B(8):960-969
Andersen MR, Winther N, Lind T, Schrøder HM, Petersen MM. 
Bone remodeling of the proximal tibia after uncemented total knee arthroplasty. A randomized trial comparing Monoblock and Modular tibia trays - 2-year follow up of 53 cases. 
Acta Orthop 2019;90(5):479-483  
Gasbje
rg KS, Hägi-Pedersen D, Haxholdt Lunn T, Jakobsen JC, Overgaard S, Pedersen NA, Bagger J, Lindholm P, Brorson S, Schrøder HM, Thybo KH, Dahl JB, Mathiesen O.  
DEX-2-TKA - DEXamethasone twice for pain treatment of Total Knee Arthroplasty: A protocol for a randomized, blinded, parallel, three-group multicentre clinical trial. 
Acta Anaest Scand 2019; (antaget 14.9.20
19)
Vestergaard V, Pedersen BA, Hare KB, Schrøder HM, Troelsen A.  Knee fracture increases the risk of total knee arthroplasty after initial fracture treatment and throughout life.
CORR 2020    antaget November 2019
Vestergaard V, Pedersen BA, Tengberg P, Sandholdt H, Troelsen A, Schrøder HM. 
.
Acta Orth
op 2020;   antaget Novem
ber 2019
 
Indsendt i 2019:
Niemeläinen MR, Mäkelä KT, Robertsson O, W-Dahl A, Furnes O, Fenstad AM, Pedersen AB, Schrøder HM, Reito A, Eskelinen A.                       The effect of fixation type on the survivorship of contemporary total knee replacements in patients younger than 65 years of age: a register-based study of 115 177 knees in the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA) 2000-2016.
Acta Orthop 2020;  –betinget antaget oktober 2019
Holm PM, Wernbom M, Schrøder H, Skou ST. Strength training in addition to neuromuscular exercise and education in patients with knee osteoarthritis – a randomized controlled trial.                                                                                                  
Indsendt oktober 2019 til Osteoarthritis and Cartilage, - betinget antaget November 1
9
Holm
PM, Kemnitz J, Bandholm T, Wernbom M, Wirth W, Eckstein F, Schrøder H, Skou ST.  
Associations between different muscle function tests  and objectively assessed and self-reported physical function – a cross sectional study of patients with knee osteoarthritis in secondary care.  
Indsendt maj 2019 til JOSPT
Holm
PM, Nyberg M, Wernbom M, Schrøder H, Skou ST. 
Intra-rater reliability and agreement of recommended performance-based tests and common muscle function tests in knee osteoarthriti
s. 
Indsendt juli 2019 til  Journal of Geriatric Physical Therapy yesterday
(Vestergaard V, Schrøder HM, Hare KB, Jessen PT,  Troelsen A, Pedersen AB. 
Patient-Reported Outcomes after Fractures of the Knee - a Nationwide Cross-Sectional Study of 7,133 Patients.
Indsendes december 2019 til JBJS Am)
Skou
ST, Juhl CB, Hare KB, Lohmander SL, Roos
EM.
Sur
gical or non-surgical treatment of traumatic skeletal fractures in adults: systematic review and meta-analysis of benefits and h
arms.
Indsendt november 2019 til PLOS One.
 
Igangværende/planlagte studier i Næstved:
Pedersen OBV, Schrøder HM, Sækmose SG, Kassem M. Kvalitet og immunologiske egenskaber af mesenkymale stamceller.
PhD projekt – godkendt af VEK august 2019 - forventes opstartet i løbet af 2020.
HMS medvejleder   
(Holm PM, Wernbom M, Mohr M, Schrøder HM, Thorgaard Skou S. High-intensity strength training in addition to standard non-surgical treatment in patients with knee osteoarthritis – a randomized controlled clinical trial. PhD projekt ved SDU. Inklusion afsluttet og PhD grad forsvaret ved SDU oktober 2019. HMS Medvejleder. 3 artikler indsendt.)
Thorlund JB, Afzal M, Lind M, Hölmich P, Jensen HP, Jensen C, Skou ST. A randomized controlled trial of meniscal tear treatment in young adults. DREAM studiet. Multicenterstudie vedr. træning vs. kirurgi ved menisklæsion. Startet maj 2017. Projektet aktuelt i dvale i Næstved pga manglende kirurger.
TREATright projektet. Opstartet september 2018: Prospektivt kohorte studie i Næstved/Hvidovre af alle personer henvist til ambulatoriet under diagnosen ”(obs) artrose i knæ”. Patient inklusion forventes afsluttet december 2020.
Foreløbig er 1 PhD projekt planlagt: Majormoen DB, Schrøder HM, Skou ST, Bandholm TQ, Ingelsrud LH, Troelsen A. Individualized treatment of knee osteoarthritis - Unravelling of treatment pathways and prediction of treatment outcomes. PhD projekt ved KU. Opstart 1.1.2020. HMS medvejleder                         
Henkel C, Schrøder HM, Gromov K, Pedersen AB, Pedersen OBV, Ullum H, Banasik K, Brunak S, Skou ST, Boesen M, Troelsen A.  Genetics of Osteoarthritis – a Genome-Wide Association study
Part of “Genetics of Pain and Degenerative Musculoskeletal Diseases – a Genome-Wide Association study on repository samples from Copenhagen Hospital Biobank – PhD studie ved KU styret fra Hvidovre, starter februar 2020
Frydendal T, Ingwersen KG, Christensen R, Mechlenburg I, Overgaard S, Lone Ramer Mikkelsen LR, et al. The effect of PROgressive resistance training versus total Hip arthroplasty in patients with end-stage hip osteoarthritis: Protocol for the multicentre, parallel-group, randomised controlled PROHip superiority trial. THA + fysioterapi vs. fysioterapi hos patienter klar til THA. Multicenter- og PhD-studie ved SDU, styres fra Vejle og Odense. Er startet oktober 2019. MB projektdeltager fra Næstved.
Persona Multicenter Trial. Multicenterstudie af ny total knæalloplastik (Persona) vs. standard type (Nexgen). RCT. Styres fra Hvidovre. Inklusion afsluttet oktober 2017 – Follow-Up afsluttes december 2019. HMS deltager fra NSR.
Mortensen J et al. Randomiseret klinisk undersøgelse af medial unikompartmental versus total-alloplastik ved medial tibiofemoral artrose (mUKA Vs TKA). Et multicenterstudie med deltagelse af Aalborg Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Vejle Sygehus, Næstved Sygehus og Gentofte Hospital. Multicenter- og PhD-studie ved KU som styres fra Gentofte. Opstart december 2018. HMS/MB deltager fra NSR
Lindberg-Larsen M, Bagger J, Odgaard A, Kehlet H, Schrøder HM. One-stage versus two-stage revision ved inficeret knæ-alloplastik -et randomiseret multicenter studie. Startet marts 2018. HMS vejleder (sponsor)
Khan N, Petersen MM, Schrøder HM, Mikkelsen KL. No-fault compensation after primary total hip and knee replacement in Danish hospitals 2005-2017 – a retrospective cohort analysis. 2 artikler vedr Patienterstatningssager og hofte-/knæalloplastik i Danmark under udarbejdelse. Foredrag vedr. hofter ved DOS 2019
Hägi-Pedersen D, Gasbjerg KS, Schrøder HM,  Mathiesen O.  DEXRAR: Dexamethason i Revisions knæ Alloplastik: et randomiseret, blindet 2 gruppe forsøg. Opstart maj 2017, godt halvvejs i inklusion.
Gasbjerg KS, Hägi-Pedersen D, Lunn TH, Jakobsen JC, Overgaard S, Pedersen NA, Bagger J, Lindholm P, Brorson S, Schrøder HM, Thybo KH, Dahl JB, Mathiesen O.  DEX-2-TKA - DEXamethasone twice for pain treatment of Total Knee Arthroplasty: Study protocol for a randomized, blinded, parallel, three-group multicentre clinical trial.  Multicenter- og PhD-studie opstartet januar 2019.
Steiness J, Overgaard S, Mathiesen O, Hägi-Pedersen D, et al. Effect of Combinations of Paracetamol, Ibuprofen, and Dexamethasone on Patient-Controlled Morphine Consumption in the First 24 Hours After Total Hip Arthroplasty. The RECIPE Randomized Clinical Trial – multicenter- og PhD-studie som forventes opstartet februar 2020. MB projektdeltager fra ort.kir. Næstved
Schaarup S et al. Differentialforlængelse og Antiforlængelse af achillessenen efter operativ behandling. Prospektiv kohorte undersøgelse af nye operationsteknik ved Achillesseneruptur. Forventes opstartet marts 2020
Vestergaard V. Fractures around the knee: epidemiology, outcome and risk of conversion to total knee arthroplasty. PhD projekt som  forventes forsvaret ved KU 1.5.2020. Sammen med Hvidovre (Anders Troelsen) og Århus (Alma B Pedersen) samt NSR (Henrik M Schrøder, Kristoffer Hare og Peter Toquet). HMS Hovedvejleder.  (NB hos KU vil HMS nok stå som ”principal co-supervisor, da jeg er SDU-ansat)   2 artikler antaget november 2019, 1 indsendes december 2019
Kristine Bollerup Arndt, Schrøder HM, Troelsen A, Lindberg-Larsen M. Revisions of knee arthroplasties due to pain in Denmark; survivorship, use of analgesics and validation of the indication. PhD projekt. Opstart 1.1.2020 ved SDU. HMS Medvejleder
   
Igangværende/planlagte studier i Slagelse:
Hare KB. A systematic review of rate and predictors of non-union and symptomatic mal-union and pain and functional outcome after humeral shaft fractures. Postdoc studie i samarbejde med professor Søren Skou, professor Stig Brorson og reservelæge Ciea Grønlund.
Brand E, Bloch T, Jessen P, Pedersen P, Hare KB. Immediate Mobilization after Plate Osteosynthesis of Proximal Tibial Fractures - A Cohort Study. Forventes afsluttet forår 2021.
Viberg B, Kold S, Brink O, Larsen MS, Hare KB, Palm H and Collaborators. Is arthroplaSty bEtter than interNal fixation in the undiSplaced femoral nEck fracture? A national pragmatical RCT – the SENSE trial. Starter inklusion 1. februar 2020 .
Said A, Hare KB. Collagenase for dupuytrens contracture – a cohort study. Medicinstuderende der skriver kandidatspeciale i afdelingen.
Skov AMK, Hindsø K, Hare KB. Caput radii head reversal – systematic review and case study.
Stan R.W. Wijn; Maroeska M. Rovers; Jan J. Rongen; Håvard Østerås; May A. Risberg; Ewa M. Roos; Kristoffer B. Hare; Victor A. van de Graaf; Rudolf W. Poolman; Martin Englund; Gerjon Hannink. Arthroscopic meniscectomy versus non-surgical or sham treatment in patients with degenerative meniscus lesions: a protocol for an individual participant data meta-analysis.
 
Stud.med. Circumferential wires as a supplement to locking plates when treating distal femoral fractures. Planlagt opstart efterår 2020.
Stud.med. CT scan as first-line diagnostics in patients with a suspected hip fracture. Planlagt opstart efterår 2020.

 


 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.12.11
Opdateret
05.07.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/sof
 

 Kontakt

 
Ortopædkirurgisk Afdeling
Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 50, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf: 58 55 97 82 - Sengeafsnit
Tlf: 58 55 97 26 - Ambulatorium