Søg
 

Ortopædkirurgisk sengeafsnit / Afdeling O

På ortopædkirurgisk sengeafsnit  har vi akut modtagelse af ortopædkirurgiske patienter døgnet rundt.

Sengeafsnit

Vi modtager traumepatienter, amputations- og sårpatienter og patienter til håndkirurgi på regionalt niveau.​​​​​

Adresse<br />
Adresse
Ortopædkirurgisk sengeafsnit / Afdeling O
Ortopædkirurgisk Afdeling
Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 50, 2. sal
4200 Slagelse
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 58 55 97 82

Når du skal indlægges

Vi har lavet en velkomstfolder, hvor du kan læse mere om indlæggelse på sengeafsnittet.

Hent velkomstfolderen:​

Velkommen til Ortopædkirurgisk sengeafsnit (pdf)

Besøgstider, hviletid og stuegang

Der er fri besøgstid. Vi beder dog besøgende respektere hviletiden mellem kl. 12-14 samt ro efter kl. 21.00. Vi henstiller endvidere til, at der om formiddagen tages hensyn til personlig pleje og personlig rådgivning på stuerne, samt ro på afdelingen omkring spisetider.

Du må gerne bruge mobiltelefon på afdelingen. Vi henstiller til, at du tager hensyn til de andre patienter, og at den er slukket under stuegang, i hviletiden kl. 12-14, samt efter kl. 21.

Kontaktperson og afdelingssygeplejerske

Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har spørgsmål eller ting du vil gøre opmærksom på.

Oversygeplejerske
Katrine Schade Mortensen
ksca@regionsjaelland.dk
Tlf. 29 25 84 64 

Afdeling O har 18 sengepladser

Afdelingen mo​dtager akutte patienter, primært traumepatienter (skader og sygdomme i bevægeapparatet), håndpatienter og patienter til behandling af infektioner, sår og amputationer.  

Udskrivelse

Det er vigtigt, at du er tryg, når du skal hjem. Stil spørgsmål, hvis du er i tvivl. Det kan være en god idé at skrive ned, så du husker at få svar på alle dine spørgsmål.​

Du skal blandt andet have svar på følgende spørgsmål:

 • Hvilken medicin skal jeg tage?

 • Er der noget, jeg være særligt opmærksom på?

 • Har I givet hjemmeplejen besked om, at jeg kommer hjem?

Hvis du har spør​gsmål, er du velkommen til at ringe til os det første døgn efter du er kommet hjem. Derefter skal du ringe til din egen læge.​

Klinisk ansvarlige sygeplejersker:

 • Traumetologi og håndkirurgi: Gitte Wagner Jepsen 
 • Sår og amputation: Julie Hansen og Kirsten Lydia Korsbæk

Fysio- og ergoterapien

 

Samarbejde med pårørende

Gennem nationale undersøgelser og lokale udviklingsprojekter, herunder feedbackmøder med patienter og pårørende samt patientsikkerhedsarbejde, er vi blevet opmærksomme på, at vi med fordel kan arbejde henimod en højere grad af inddragelse af de pårørende på ortopædkirurgisk afdeling.

Det har medført at vi har sat ”Pårørendesamarbejde på dagsorden i ortopædkirurgisk afdeling”, hvor vi ved hjælp af en mere struktureret arbejdsgang, vil give mulighed for pårørendeinddragelse i de enkelte patientforløb.

Hvad er en pårørende:
En pårørende er en, som patienten har en nær relation til, det kan eksempelvis være et familiemedlem, en partner eller en nær ven.

Hvorfor pårørende inddragelse?
På ortopædkirurgisk afdeling vægter vi et godt samarbejde med patientens pårørende, da pårørende spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsenet som ledsagere, støtte og ressourcepersoner for patienterne. Pårørende kan hjælpe patienten både praktisk og følelsesmæssigt, og pårørende kan bidrage til et bedre behandlingsforløb – dels fordi pårørende kan hjælpe med at huske information og diskutere beslutninger med patient, sygeplejerske, terapeut og læge, og dels fordi pårørende kan hjælpe i forlængelse af indlæggelsen og dermed til, at sikre det bedst mulige patientforløb. Vi inviterer derfor gerne pårørende ind, i det omfang patienten og den pårørende ønsker det.  De pårørende har en særlig rolle, da de kan støtte og hjælpe, og har samtidig en viden og erfaring med patientens sygdomsforløb, der er værdifuld for patienten og behandlingsforløbet.

Hvad ønsker vi?
Vi ønsker et samarbejde, der er præget af gensidig respekt og tillid, og med patientens behov i centrum. Vi respekterer samtidig, at inddragelsen af de pårørende skal ske i et omfang der tager hensyn til patientens ønsker, men også de pårørende og deres ressourcer.

Hvad gør vi?
Vi starter med at invitere pårørende med til stuegang/planmøder.

Ofte er der mange informationer til patienten, som med fordel kunne deles med de pårørende. Og samtidig sidder de pårørende ofte inde med en stor viden om patienten (hjemlige forhold, netværk, etc.), som er vigtig viden i forhold til planlæggelse af det gode patientforløb/den gode udskrivelse. Pårørende har altid været velkommen – det nye er, vi vil strukturere det i højere grad, så det bliver mere tydeligt og gennemskueligt for de pårørende, ”hvornår og hvordan – hvad kan forventes”.

Vi spørger de pårørende hvad der betyder noget:​

De pårørende har mulighed for at give input til optimering af pårørende inddragelse i afdelingen. Det foregår via postkort, hvor de pårørende kan tilkendegive gode ideer og ønsker til optimering af pårørende inddragelse, eller muligheden for at blive ringet op af en sygeplejerske med henblik på uddybning eller præcisering. 

Frivillige Patientstøtter fra Røde Kors

På afdelingen kommer der jævnligt frivillige patientstøtter fra Røde Kors. De frivillige tilbyder at hyggesnakke, lytte, læse højt, gå små ture og hjælpe patienten på samme måde som en pårørende typisk ville gøre. 

De frivillige fra Røde Kors kan kendes på, at de bærer røde skjorter samt et ID-skilt. Patientstøtter har modtaget uddannelse i at være frivillig på et sygehus og har tavshedspligt. 

Det frivillige arbejde er udelukkende et supplement til de opgaver, som det ansatte personale løser. 

Besøg på sygehuset: Vigtig information

Du kan gøre en forskel

​Som pårørende kan du støtte og hjælpe. Både praktisk i forbindelse med pleje, men også ved at lytte og stille spørgsmål.

 • Tag med på sygehuset

 • Hjælp med det praktiske

 • Lyt efter og husk, hvad personalet fortæller

 • Stil spørgsmål til undersøgelser og behandling. Skriv gerne spørgsmålene ned hjemmefra.


Kontaktpårørende

Det er en stor hjælp, hvis I som pårørende aftaler, hvem der skal være den kontaktperson, vi informerer. Kontaktpersonen er også den, der kan ringe til os, og derefter give information videre til resten af familien.


Husk som gæst på sygehuset

 • Vask og sprit dine hænder

 • Vis hensyn i hviletiden og når personalet skal tale med eller behandle andre patienter

 • Sæt din telefon på lydløs

 • Benyt høretelefoner, hvis du hører musik eller ser film på din tablet eller computer.

​​Læs mere om besøg på sygehuset her​

Hygiejne

Hygiejne

Rene hænder redder liv!

Bakterier og virus spr​eder sig via hænderne. Vask dine hænder grundigt - og sprit dem af bagefter. Så er risikoen for at sprede bakterier mindre.

 ​

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=d9bdbd9a2eb3b9de8a96c3e52e8f8ed5&source=embed&photo%5fid=12359719">

Blomster

På grund af hygiejne må du ikke medbringe planter med jord på. Afskårne blomster er ok.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.12.11
Opdateret
05.07.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/sos
Andre sider under Afsnit og funktioner
​​
Skal du opereres i knæ eller hofte?​​