Søg
 

IMAGINE - Forskning

IMAGINE er et stort tværfagligt og internationalt forskningsprojekt, der skal udforske mekanismerne bag kronisk sygdom for at bremse tendens til forværring med alderen.

Fra venstre til højre: Professor i multisygdom, Anne Frølich, projektleder og professor i neurologi, Nasrin Asgari og professor i fysioterapi, Søren Thorgaard Skou – alle fra Slagelse Sygehus. Foto: Thurid van Steenwijk.

Forskningsprojektet er forankret på Slagelse Sygehus i afdelingerne for Neurologi under Center for Neurologisk forskning​ og Fysio- og Ergoterapi samt Videnscenter for Multisygdom og Kronisk Sygdom på stved, Slagelse og Ringsted (NSR) sygehuse.

IMAGINE står for ’IMmune AGing in ChronINEurological disease: Mechanisms and Therapeutic options’. På dansk: ’Aldring af immunsystemet ved neurologisk sygdom: mekanismer og behandling.

5-årigt projekt med ny teknologi og høje ambitioner
I Region Sjælland lever seks ud af ti borgere over 16 år med en kronisk sygdom som eksempelvis diabetes, hjertesygdom og lungesygdommen KOL. Fire ud af ti borgere har såkaldt multisygdom, dvs. mere end én kronisk sygdom. Også i resten af landet og internationalt er kronisk sygdom en udbredt udfordring; ikke mindst fordi den gennemsnitlige levealder stiger, og det betyder, at flere mennesker får flere aldersrelaterede kroniske sygdomme på én gang.

Fra september 2021 og fem år frem vil projektets forskere​ undersøge i alt 300 syge borgere og 200 raske fra Region Sjælland​ for at blive klogere på, i hvilket omfang niveauet af immunforsvarets signalproteiner er påvirket ved multisygdom og aldring. Forskerne vil hertil undersøge patienter med multipel sklerose og Alzheimers sygdom, hvoraf nogle også har andre kroniske sygdomme som hjerte-kar-sygdom, lungesygdommen KOL og diabetes, med en relativ ny teknologi til billeddannelse af nervecellerne på øjets nethinde og synsnerven. Metoden hedder optisk kohærenstomografi (OCT) og fungerer som ”et vindue til hjernen” og nogle af dens sygdomme.


Ny viden om, forebyggelse og behandling af kronisk sygdom
Projektet vil udvikle ny viden om udvikling, forebyggelse og behandling af kronisk sygdom gennem studier af aldring af immunsystemet, billeddiagnostik af synsnerven, fysisk aktivitet og patientinvolvering. Projektet ledes af professor i neurologi Nasrin Asgari​ i samarbejde med professor i multisygdom Anne Frølich og professor i fysioterapi Søren Thorgaard Skou – alle fra Slagelse Sygehus. Desuden medvirker to professorer fra Syddansk Universitet, to gæsteprofessorer fra udlandet samt to ph.d.-studerende og to forskere i postdoc-stillinger på Slagelse Sygehus.

For de fleste patienter med en eller flere kroniske sygdomme er der kun udsigt til, at helbredet bliver dårligere med alderen. Formålet med IMAGINE-projektet​ er ultimativt at øge livskvaliteten og forebygge psykosociale konsekvenser hos patienter med én eller flere kroniske sygdomme.

Fysisk træning som behandlingsmulighed
Forskningsprojektet vil også undersøge, hvorvidt inflammatorisk aktivitet afspejler udvikling og forværring af sygdommene sklerose og demens og om fysisk træning kan medføre en reduktion i niveauerne af inflammatoriske signalproteiner. Projektets patienter vil således også deltage i et randomiseret kontrolleret forsøg med individuelt tilpassede træningsprogrammer, der har til formål at undersøge effekten af træning på deres sygdom.

Læs om den tværfaglige forskningsenhed PROgrez​ under Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, der har til formål at skabe bedre rehabilitering, behandling, træningsprogrammer og diagnosticering.

Baggrund og formål

IMAGINE-projektet vil udvikle ny viden om udvikling, forebyggelse og behandling af kronisk sygdom gennem studier af aldring af immunsystemet, billeddiagnostik af synsnerven, fysisk aktivitet og patientinvolvering.

Fakta om projektleder

Fakta om projektleder, professor og overlæge Nasrin Asgari (ph.d. og dr.med.).

Forskere i IMAGINE

Overblik over de forskere, der indgår i IMAGINE-projektet.

Publikationer

Forskningspublikationer og videnskabelige artikler relateret til IMAGINE-projektet.

Ph.d.- og Postdoc-projekter

Ph.d.- og Postdoc-projekter relateret til IMAGINE-projektet.

Årsrapporter

Når udgivet tilgås årsrapporter for IMAGINE-projektet her.

Kontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med IMAGINE-projektet.

Oprettet
15.09.21
Opdateret
31.05.22
Link til denne side:
Imagine_96 dpi.pngImmune Aging in ChronIc Neurological disease: Mechanisms and Therapeutic options.

Aldring af immunsystemet ved neurologisk sygdom: mekanismer og behandling.

LinkedIn_50x50.pngTwitter_50x50.png 
 

 Kontakt

 
Center for Neurologisk Forskning (CNF)
Slagelse Sygehus

SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning
Nasrin Asgari

Professor, Overlæge
Ph.d., dr.med.
Mail:
 nasg@regionsjaelland.dk​
Telefon: +45 30700612


 

 Relateret forskning - NSR