Søg
 

Om afdelingen

Driftsafdelingen omfatter ledelse af Service afsnit, Tekniske afsnit og Projektenheden på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

​​Driftsafdelingen varetager portør og service-funktionen, samt drift og vedligehold af alle sygehusets bygninger og tekniske installationer.

Desuden varetager afdelingen koordinering af alle bygge- og anlægsopgaver og vedlige​holdelsesprojekter på de tre sygehuse, herunder udbud og indkøb af håndværker- og rådgivningsydelser.

Driftsafdelingen består p.t. af ca. 450 medarbejdere, som foruden mellemledergruppe og en administration, er organiseret i et serviceafsnit for hele Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, et teknisk afsnit på Slagelse Sygehus, et teknisk afsnit som dækker Næstved og Ringsted sygehuse, samt en projektenhed som betjener alle tre sygehuse.
 
Næstved Slagelse og Ringsted sygehuse består af en bygningsmasse på ca. 210.000 brutto-m2. 

  

Ledelse og kontaktoplysninger

Driftschef Thomas Nordkvist Jensen
Tlf. 58 55 90 00

 

Adresse

Driftsafdelingen
Ingemannsvej 18
4200 Slagelse

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.07.18
Opdateret
05.06.20
Link til denne side:
Andre sider under Driftsafdelingen