Søg
 

Intensiv- og intermediært afsnit

Vi observerer, behandler og plejer patienter med svigtende lunge, hjerte og kredsløbsfunktioner.

Intensiv

Intensiv Afsnit er specialiseret i observation, behandling og pleje af kritisk syge patienter, samt patienter der har gennemgået en større operation, og som derfor har brug for tæt observation i den første tid efter. Behandlingen foregår enten på Intensiv eller Intermediært Afsnit afhængigt af, hvor alvorligt syg man er.

Besøg

Som pårørende er du altid velkommen i afsnittet.
Ved ankomst skal du ringe på dørklokken og vente til personalet modtager dig.

I visse situationer kan du blive bedt om at vente i opholdsrummet, indtil patienten er klar til besøg.

Af hensyn til patienten, som du besøger - og øvrige patienter, kan der kun være få besøgende på stuen ad gangen til hver patient. Patienterne skal helst have middagshvile mellem kl. 12.30 og 14.00.

For yderligere informationer, se "Praktiske informationer til pårørende" (pdf)​

Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har spørgsmål eller forhold du gerne vil gøre opmærksom på.

 

Hvilke patienter behandles i afsnittet?

Behandling tilbydes patienter med akut sygdom eller Din indlæggelseakut forværring af kronisk sygdom, hvor vagthavende anæstesilæge på indlæggelsestidspunktet vurderer, at der er tale om kritisk sygdom.

Vi observerer, behandler og plejer patienter med svigtende lunge-, hjerte- og kredsløbsfunktioner. For eksempel:

  • Svært tilskadekomne patienter (ulykker)
  • Patienter med svære infektioner (meningitis, blodforgiftning, lungebetændelse)
  • Patienter med blodprop eller blødninger i hjerte, hjerne eller lunger
  • Forgiftede patienter
  • Patienter der har gennemgået større operationer
     
For yderligere informationer, se "Behandling og pleje på intensiv afsnit" (pdf).

 

Efter indlæggelse

Vi arbejder i øjeblikket med oprettelse af et ambulatorie,Undersøgelse og behandling hvor patient og pårørende bliver inviteret til en samtale med læge og sygeplejerske efter udskrivelse fra intensiv afsnittet.

For yderligere informationer, se "Efter indlæggelse på intensiv" (pdf).

 

Telefonisk kontakt til afdelingen

Afdelingens sygeplejersker kan kontaktes på følgende
telefonnummer:
Intensiv afsnit - tlf. 58 55 92 28
 
Vi opfordrer til, at der vælges en kontaktperson blandt de pårørende, som er den, der ringer og får nyt at vide om patientens situation.

 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.12.11
Opdateret
15.01.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/saia
 

 Kontakt

 
Intensiv/intermediært afsnit
Anæstesiologisk Afdeling
Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 50, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. intensiv: 58 55 92 28 Tlf. intermediært: 58 55 90 10