Søg
 

Modtagelse, ventetid og behandling

På Akutafdelingen tager vi imod alle akutte patienter og tilskadekomne, der ankommer til Slagelse Sygehus.

Adresse<br />
Adresse
Akutafdeling, skadestue
Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 50, stuen
4200 Slagelse
Tlf. 58 55 90 00
Ring til os<br />
Ring til os
Skadetelefonen: Ring 1818

Ring altid først!

Du skal altid ringe først for at få den rigtige og hurtigste hjælp, hvis du kommer til skade. Du kan ikke møde op uden en aftale.

Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på skadestuen uden at ringe først.

Modtagelse og behandling

Alle akutte patienter, der henvises til sygehuset, modtages på Akutafdelingen. Dog kan indlæggende læge stadig visitere direkte til Kardiologisk afsnit.

Patienterne bliver undersøgt og vurderet, og behandlingen starter i Akutafdelingen. Nogle patienter kan gå hjem umiddelbart eller efter nogle timers observation.

Hvis patienten skal indlægges, får patienten skrevet journal og taget blodprøver i Akutafdelingen. Eventuelle øvrige undersøgelser bestilles.

Hvis vi vurderer, at patienten skal være indlagt mere end 24 timer, flyttes patienten til specialets sengeafsnit. Kun i særlige tilfælde vil patienten blive flyttet til stamafsnit i tidsrummet kl. 22–07.

Hvis vi vurderer, at patienten kan udskrives inden for 24 timer, flyttes patienten til Akutafdelingens sengeafsnit.

​​
Oprettet
19.11.18
Opdateret
21.12.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/sam