Søg
 

Akutafdeling, skadestue

Ring altid til Akuttelefonen, før du tager på skadestuen. Information om modtagelse og behandling.

Ring altid først

Ring altid først!

Du skal altid ringe først for at få den rigtige og hurtigste hjælp, hvis du kommer til skade. Du kan ikke møde op uden en aftale.

Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på skadestuen uden at ringe først.

Modtagelse og behandling

Alle akutte patienter, der henvises til sygehuset, modtages på Akutafdelingen. Dog kan indlæggende læge stadig visitere direkte til Kardiologisk afsnit.

Patienterne bliver undersøgt og vurderet, og behandlingen starter i Akutafdelingen. Nogle patienter kan gå hjem umiddelbart eller efter nogle timers observation.

Hvis patienten skal indlægges, får patienten skrevet journal og taget blodprøver i Akutafdelingen. Eventuelle øvrige undersøgelser bestilles.

Hvis vi vurderer, at patienten skal være indlagt mere end 24 timer, flyttes patienten til specialets sengeafsnit. Kun i særlige tilfælde vil patienten blive flyttet til stamafsnit i tidsrummet kl. 22–07.

Hvis vi vurderer, at patienten kan udskrives inden for 24 timer, flyttes patienten til Akutafdelingens sengeafsnit.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.01.12
Opdateret
18.12.17
Link til denne side:
Andre sider under Akut hjælp
 

 Kontakt

 
Akutafdeling, skadestue
Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 50, stuen
4200 Slagelse
Akuttelefon 70 15 07 08
 

 Akut hjælp