Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Find vej til SUH,Roskilde​

 

Kort over Sjælla​nds Un​iversitetshospital, R​oskilde​​​​ - klik for at åbne kortet i nyt vindue

 

 

 IPL - indkøb, produktion og logistik
 

 

 

 Børne- og Ungdomspsykiatrisk
 klin​ik 
      

 IT undervisning
 

 

 

 Jordemodercenter 


 

 

 

 Palliativt team
 Klinik for senfølger 

 

 

 Screeningsenhed​ Socialrådgiverafdelingen​


​ Hygiejne enheden

NAe_Herlufvaenge.png
 

 

 Sygehusledelse 

 

  

 

 Børneafdelingens isolationsafsnit C10 

 

 

 

 Henvisningsenhed
 Nyremedicinsk Ambulatorium
 CAPD ambulatorium

 

 

 Dermatologisk ambulatorium 
 Klinik for Kønssygdomme

 

 

 AK Klinik
 Billeddiagnostisk afdeling

 Børneafd. Sengeafsnit C10 + C30 

 Børneambulatorium

 Børnemodtagelse

 Intensiv Afsnit I12

 Kardiologisk Ambulatorium
 Kardiologisk Laboratorium
 Opvågningsafsnittet I12

 Pacemaker/ICD Klinik

 Røntgen og skanning / Billed-
 diagnostisk Afdeling

 Urologisk sengeafsnit D11, D13
 Urologisk ambulatorium​ ​

 

 

 Patologiafdeling 

 Centraljournalarkivet

Information
Kardiologisk sengeafsnit og
  ambulatorium B33

Lungemedicn

sk sengeafsnit B92​
Infektionsmedicinsk sengeafsnit B92

 
 

 

Dialyseafsnittet 

 

 

Skadestue / Akutmodtagelse​ 
Akut Diagnostisk Enhed​
Lægevagt

 

 

Patologiafdelingen

 

 Driftskontor

 

Kapel

 

Klinisk Genetisk Enhed 
 / Arvelige sygdomme
Børn og unge Palliation

 

 

Sygehuspræst​ 

 

 

Teknisk afsnit​ 

 

IT

 

NAe_Herlufvaenge.png

Afsnit for brystundersøgelse
Afsnit for dagkirurgi
Afsnit for Svangre (Graviditet) G73
Ambulatorium for gravide

Ambulatorium for gynækologi

Ambulatorium for ultralyd af gravide kvinder​

 

  + 

 

  ​

Blodbank

Blodprøvetagning

Børneafdeling. neonatal

afsnit C74​

 

Cafeteria

 

Ergoterapi

Fysioterapi

Gynækologisk sengeafsnit P93


Kardiologisk senge- og deldøgnsafsnit B77

Kardiologisk sengeafs. B71
Kardiologisk sengeafs

. B75

Klinisk biokemisk ambulatorium

 

Neonatal

afsnit C74

Reumatologisk ambulatorium​​
Plastikkirurgisk og brystkirurgisk afsnit P93
Øjenafdeling

 ​

 Miljøplads​ ​

 

 

 

 Apotek (+ indgang 8) 


 Hæmatologisk Ambulatorium 
 / Blodsygdomme

 

 

 Centraldepot 
 Varemodtagelse 

 

 

 

Auditorium (lille)
Diagnostisk Center

 

 

 

 

 Sterilcentral 

 ​​

 

 Neurofysiologisk center

 Neurologisk ambulatorium 

 Regionalt Videncenter for Demens 

 

 Varemodtagelse 

 

 

 Lungemedicinsk ambulatorium

 Infektionsmedicinsk ambulatorium​

 Onkologisk ambulatorium 

 Palliativ Team 

 

 

 

 +

 Hæmatologisk sengeafsnit H60

 Onkologisk sengeafsnit O81

 Palliativ sengeafsnit O81

 Neuropsykolog

 Neurologisk sengeafsnit N61 

 Neurovaskul

ært Center N80

 Uniformsdepot

 

 Auditorium (store)

 Mødelokaler 1, 2, 3, 4

 Personalekantine 

 Studenterundervisning 

 

 

 Ske

lekl

ik

 

Børnepsykolog
Diætistkontor
Øjenafdeling

 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​