Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Sjællands Universitetshospital, Roskilde​​​​

 

 

Kort over Sjælla​nds Un​iversitetshospital, R​oskilde​​​​ - klik for at åbne kortet i nyt vindue

 

 Børne- og Ungdomspsykiatrisk
 klin​ik 
      

 Farmakologisk enhed​

 IT undervisning

 Koncern Økonomi, indkøb
 

 

 Jordemodercenter 


 

 

 Koncern Økonomi, indkøb 
​ Socialrådgiverafdelingen​

NAe_Herlufvaenge.png

 

 Sygehusledelse 

 

  

 Børneafdelingens isolationsafs. C10 

 

 

 Patientservice 

 CAPD ambulatorium

 

 Dermatologisk ambulatorium 

 

 AK Klinik

 Billeddiagnostisk afdeling 

 Børneafd. Sengeafsnit C10 + C30 

 Børneambulatorium

 Børnemodtagelse

 Intensiv terapi og opv.afs. I12

 Kardiologisk amb. og laboratorium

 Kirurgisk ambulatorium
 Klinisk Genetisk Enhed

 Opvågningsafsnittet I12

 Pacemakerklinik

 Scannerafsnit

 Urologisk sengeafs. D11, D13,

 D31

 

 Patologiafdeling 

 ​Centraljournalarkivet

Information

Medicinsk sengeafsnit B92

Plastikkirurgisk og brystkirurgisk: - Ambulatorium.
Sengeafsnit. P93

Urologisk ambulatorium​ ​

 

 

Dialyseafdeling 

 

 

Akutmodtagelse​ 
Akut Diagnostisk Enhed​
Lægevagt

Skad​eklinik 

Økonomi og strat. planlægning

Kapel

Sygehuspræst​ 

 

Teknisk afsnit​ 

 

Driftskontor


 

NAe_Herlufvaenge.png
Afsnit for barsel/hvile G74

Afsnit for fødende G73

Afsnit for gynækologi G76

  + 


 

  ​

Ambulatorium for gravide

Blodbank

Blodprøvetagning

Børneafdeling. neonatalafsnit C74​

Cafeteria

Dagkirurgisk afsnit

Ergoterapi

Fysioterapi

Gynækologisk ambulatorium

Kardiologisk sengeafs. B71 + B7

Klinisk biokemisk ambulatorium

Koncern Service

Medicinsk sengeafsnit B72

Neonatalafsnit C7

Reumatologisk ambulatorium​​

 ​

 

 Miljøplads​ ​

 

 ​Hæmatologisk Ambulatorium


 

 

 Apotek (+ indgang 8) 


​ Hæmatologisk Ambulatorium

 

 Centraldepot 
 Varemodtagelse 

 

 

 Auditorium (lille)

 Geriatrisk dagafsnit

 Geriatrisk Hukommelsesklinik

 Geriatrisk team​ 

 

 

 Sterilcentral 

 ​​

 Neurofysiologisk center

 Neurologisk ambulatorium 

 Regionalt Videncenter for Demens 

 IT-afdeling 

 Varemodtagelse 

 

 Medicinsk ambulatorium

 Onkologisk ambulatorium 

 Palliativ Team 

 

 

 +

 Hæmatologisk sengeafsnit H60​

 Klinisk onkologisk sengeafsnit

 Palliativ sengeafsnit O81

 Neuropsykolog

 Neurologisk sengeafsnit N61 

 Neurovaskulært Center N80

 Uniformsdepot

 

 Auditorium (store)

 Mødelokaler 1, 2, 3, 4

 Personalekantine 

 Studenterundervisning 

 

 

​ Skeleklinik

Børnepsykolog
Diætistkontor
Øjenafdeling

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​