Søg
 
 
 
Link til denne side:

Kort over Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Find vej til SUH,Roskilde​

 

Kort over Sjælla​nds Un​iversitetshospital, R​oskilde​​​​ - klik for at åbne kortet i nyt vindue

 

 IPL - indkøb, produktion og logistik
 

 

 Børne- og Ungdomspsykiatrisk
 klin​ik 
      
 IT undervisning 

 

 Jordemodercenter 

 

 

 Palliativt team
 Klinik for senfølger 

 

 Screeningsenhed​ Socialrådgiverafdelingen​


​ Hygiejne enheden

NAe_Herlufvaenge.png

 Sygehusledelse 

 Børneafdelingens isolationsafsnit C10 

 

 

 Henvisningsenhed
 Nyremedicinsk Ambulatorium
 CAPD ambulatorium

 

 Dermatologisk ambulatorium 
 Klinik for Kønssygdomme

 

 AK Klinik
 Billeddiagnostisk afdeling
 Børneafd. Sengeafsnit C10 + C30 
 Børneambulatorium
 Børnemodtagelse  
 Intensiv Afsnit I12
 Kardiologisk Ambulatorium
 Kardiologisk Laboratorium
 Opvågningsafsnittet I12

 Røntgen og skanning / Billeddiagnostisk Afdeling
 Urologisk sengeafsnit D11, D13
 Urologisk ambulatorium​ ​

 Patologiafdeling Centraljournalarkivet
Information
Kardiologisk sengeafsnit og  ambulatorium B33
Lungemedicnsk sengeafsnit B92
Infektionsmedicinsk sengeafsnit B92

 

Dialyseafsnittet 

 

Skadestue / Akutmodtagelse​ 
Akut Diagnostisk Enhed​
Lægevagt

Patologiafdelingen

 Driftskontor

Kapel

 

Klinisk Genetisk Enhed 
 / Arvelige sygdomme
Børn og unge Palliation

Sygehuspræst​ 

Teknisk afsnit​ 

IT

NAe_Herlufvaenge.png

Afsnit for brystundersøgelse
Afsnit for dagkirurgi
Afsnit for Hjerterytmeforstyrrelser​
Afsnit for Svangre (Graviditet) G73
Ambulatorium for gravide
Ambulatorium for gynækologi
Ambulatorium for ultralyd af gravide kvinder​

  + 

 

  ​

Blodbank
Blodprøvetagning
Børneafdeling. neonatalafsnit C74
Cafeteria
Ergoterapi
Fysioterapi
Gynækologisk sengeafsnit P93
Kardiologisk Arytmiafsnit
Kardiologisk dagafsnit B77
Kardiologisk sengeafsnit B71
Kardiologisk sengeafsnit B75

Klinisk biokemisk ambulatorium
Neonatalafsnit C74
Reumatologisk ambulatorium​​
Pacemaker/ICD Klinik
Plastikkirurgisk og brystkirurgisk afsnit P93
Øjenafdeling

 ​

 Miljøplads​ ​

 

 Apotek (+ indgang 8) 


 Hæmatologisk Ambulatorium / Blodsygdomme

 

 

 Centraldepot 
 Varemodtagelse 

  

Diagnostisk Center

 

Sterilcentral 

 

Neurofysiologisk center
Neurologisk ambulatorium 
Regionalt Videncenter for Demens 

 Varemodtagelse 

 

Lungemedicinsk ambulatorium
Infektionsmedicinsk ambulatorium​
Onkologisk ambulatorium 
Palliativ Team 

 

 

 +

Hæmatologisk sengeafsnit H60
Onkologisk sengeafsnit O81
Palliativ sengeafsnit O81
Neuropsykolog
Neurologisk sengeafsnit N61 
Neurovaskulært Center N80
Uniformsdepot

Auditorium (store)
Mødelokaler 1, 2, 3, 4
Personalekantine 
Studenterundervisning 

 

Skeleklinik

Børnepsykolog
Diætistkontor
Øjenafdeling


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​