Søg
 
 
 
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk

Alfabetisk oversigt over afdelinger​ på Sjællands Universitetshospital, Roskilde​​​

Afdeling​

Vejnavn       

Nummer

Afsnit for brystundersøgelse

Vestermarksvej

27

Afsnit for dagkirurgi

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Afsnit for dagkirurgi

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Afsnit for Hjerterytmeforstyrrelser

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Afsnit for Svangre (Graviditet)

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

AK Klinik

Sygehusvej

6

Akut Diagnostisk Enhed

Sygehusvej

12

Ambulatorium for gravide

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Ambulatorium for gynækologi

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Ambulatorium for ultralyd af gravide kvinder

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Apotek (+ indgang 8) 

Vestermarksvej

6

Auditorium (lille)

Vestermarksvej

9

Auditorium (store)

Vestermarksvej

16

Billeddiagnostisk afdeling 

Sygehusvej

6

Blodbank

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Blodprøvetagning

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Børn og unge Palliation

Sygehusvej

18a

Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik

Ny Østergade

12

Sygehusvej

6

Børneafdeling. neonatalafsnit C74

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Børneafdelingens isolationsafsnit C10 

Sygehusvej

2

Børneambulatorium

Sygehusvej

6

Børnemodtagelse

Sygehusvej

6

Børnepsykolog

Vestermarksvej

23

Cafeteria

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

CAPD ambulatorium

Sygehusvej

3

Centraldepot 

Vestermarksvej

8

Centraljournalarkivet

Sygehusvej

10

Dermatologisk ambulatorium 

Sygehusvej

5

Diagnostisk Center

Vestermarksvej

9

Dialyseafsnittet 

Sygehusvej

11

Diætistkontor

Vestermarksvej

23

Driftskontor

Sygehusvej

1

Ergoterapi

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Farmakologisk enhed

Ny Østergade

12

Fysioterapi

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Henvisningsenhed

Sygehusvej

3

Hæmatologisk Ambulatorium / Blodsygdomme

Vestermarksvej

7

Hæmatologisk sengeafsnit H60

Vester

marksvej

15

Indkøb, Produktion og Logistik, indkøb 

Ny Østergade

7

Infektionsmedicinsk ambulatorium

​Vestermarksvej 

13

Information

Sygehusvej

10

Intensiv Afsnit I12

Sygehusvej

6

IT undervisning

Ny Østergade

12

Jordemodercenter 

Ny Østergade

14

Kapel

Sygehusvej

17

Kardiologisk Ambulatorium

Sygehusvej

6

Kardiologisk Arytmiafsnit​

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Kardiologisk Dagafsnit B77

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Kardiologisk sengeafsnit B71

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Kardiologisk sengeafsnit B75

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Kardiologisk Laboratorium

Sygehusvej

6

Kardiologisk sengeafsnit og ambulatorium B33

Sygehusvej

10

Klinik for Kønssygdomme

Sygehusvej

5

Klinik for Senfølger

Ny Østergade

16

Klinisk biokemisk ambulatorium

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Klinisk Genetisk Enhed / Arvelige sygdomme

Sygehusvej

18a

Koncern Økonomi, indkøb

Ny Østergade

12

Lungemedicinsk Ambulatorium

Vestermarksvej

13

Lægevagt

Sygehusvej

12

Lungemedicinsk sengeafsnit B92

Sygehusvej

10

Infektionsmedicinsk sengeafsnit B92

Sygehusvej

10

Medico og IT

Sygehusv

ej

23

Miljøplads 

Vestermarksvej

2

Mødelokaler 1, 2, 3, 4

Vestermarksvej

16

Neonatalafsnit C74

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Neurofysiologisk center

Vestermarksvej

11

Neurologisk ambulatorium 

Vestermarksvej

11

Neurologisk sengeafsnit N61 

Vestermarksvej

17

Neuropsykolog

Vestermarksvej

17

Neurovaskulært Center N80

Vestermar

ksvej

17

Nyremedicinsk sengeafsnit B72

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Onkologisk ambulatorium 

Vestermarksvej

13

Onkologisk sengeafsnit O81

Vestermarksvej

15

Opvågningsafsnittet I12

Sygehusvej

6

Pacemaker/ICD Klinik

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Palliativ sengeafsnit O81

Vestermarksvej

15

Palliativt Team 

Ny Østergade

16

Patologiafdeling 

Sygehusvej

9

Patologiafdelingen

Sygehusvej

13

Personalekantine 

Vestermarksvej

16

Plastikkirurgisk og brystkirurgisk afsnit P93

Sygehusvej

10

Plastikkirurgisk og brystkirurgisk: - Ambulatorium.

Vestermarksvej

27

Regionalt Videncenter for Demens 

Vester

marksvej

11

Reumatologisk ambulatorium

Sygehusvej/Vestermarksvej

10/27

Røntgen og skanning / Billeddiagnostisk Afdeling

Sygehusvej

6

Screeningsenhed

Ny Østergade

16a

Skadestue / Akutmodtagelse 

Sygehusvej

12

Skeleklinik

Veste

rmarksvej

19

Socialrådgiverafdelingen

Munksøvej

22

Sterilcentral 

Vestermarksvej

10

Studenterundervisning 

Vestermarksvej

16

Sygehusledelse 

Sygehusvej

1

Sygehuspræst 

Sygehusvej

19

Teknisk afsnit 

Sygehusvej

21

Uniformsdepot

Vestermarksvej

17

Urologisk ambulatorium 

Sygehusvej

6

Urologisk sengeafsnit D11, D13

Sygehusvej

6

Varemodtagelse

Vestermarksvej

12

Varemodtagelse 

Vestermarksvej

8

Øjenafdeling

Vestermarksvej

23

​​​​​​​​