Søg
 

Klage og erstatning

Du har flere muligheder for at klage over den service og den behandling, du får på hospitalet. I særlige tilfælde kan du også søge erstatning.

Klage direkte til afdelingen

Du kan altid kontakte personalet på den afdeling, du er blevet behandlet eller undersøgt på.

Personalet kan redegøre for dit forløb. Du kan også få svar på mange af dine spørgsmål.​​

Serviceklager

​​Serviceklager handler om generelle forhold på hospitalet. For eksempel klager over personalets adfærd, kommunikation, information, ventetider, forplejning eller parkeringsforhold.

Hvis du vil klage over service, skal du kontakte Patientservice.

Patientservice
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 3
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 11 00​

Åbningstid
Mandag–torsdag kl. 9–15
Fredag kl. 9–14

Post
Du kan sende e-mail til os på adressensuh@regionsjae​lland.dk​. Bemærk, at du ikke må sende personfølsomme oplysninger. Det er for eksempel dit cpr-nummer eller information om sygdom og behandling.

Hvis du skal sende fysisk post til os, skal du sende til følgende adresse:
Patientservice
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 10
4000 Roskilde

Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvis du vil du klage over den sundhedsfaglige indsats på hospitalet, skal du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere på www.stps.dk.​

Skader og erstatning

Det er sjældent, at patienter bliver udsat for skader i deres forløb. Hvis det alligevel sker, er det muligt at søge erstatning hos Patienterstatningen.

Læs mere på www.pebl.dk.​​

Patientvejledningen

Hos patientvejlederne i Patientvejledningen kan du få information, rådgivning og vejledning om dine rettigheder som patient i Sundhedsvæsenet.​

Find flere informationer og kontaktoplysninger på www.regionsjaelland.dk/pv​.​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.17
Opdateret
05.06.18
Link til denne side:
Andre sider under Råd og rettigheder
 

 Kontakt

 
Sjællands Universitetshospital
Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf. 46 32 32 00
Fax 46 32 10 55