Søg
 

Pårørende - du er vigtig

Som pårørende kan du støtte og hjælpe. Både praktisk i forbindelse med pleje, men også ved at lytte og stille spørgsmål.Besøg på sygehuset: Vigtig information

Styrelsen for Patientsikkerhed indfører stop for besøg på sygehuse, behandlingsinstitutioner, bosteder med videre.
Der er dog en række undtagelser.
 

Man kan blive slået ud af kurs, når sygdom rammer familie eller venner. Det kan være svært, hvordan man skal håndtere sygdommen som pårørende. I langt de fleste tilfælde kan du som pårørende gøre en forskel.

Hvad kan jeg gøre som pårørende?

Information til pårørende

Som pårørende kan du hjælpe med mange ting. Tal med den syge om, hvordan du bedst hjælper og støtter. Du er også velkommen til at tale med læger og plejepersonale.

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan hjælpe.

Kom på besøg
Det rart at få besøg, hvis der er overskud til det. Husk at lave aftaler.

Læs mere om besøg på sygehuset her

Hjælp til med det praktiske
Som pårørende kan du hjælpe med mange praktiske ting. Og som patient kan det være rart at få hjælp af nogle, man kender rigtig godt.

Læs mere om besøg på sygehuset her

Vær aktiv
Gå en tur, spil et spil, se en film. Vær aktiv sammen med den syge på en måde, der passer jer begge.

Tag med til undersøgelse og behandling
Fire ører hører bedre end to. Hvis det er muligt, så tag med til undersøgelse og behandling og støt den syge.

Stil spørgsmål
Som pårørende er du velkommen til at stille de spørgsmål, du har på hjerte. Du kan også hjælpe med at stille de spørgsmål, den syge måske ikke får stillet selv.

Pas på dig selv

Det er vigtigt, at du som pårørende passer på dig selv. Særligt hvis der er tale om alvorlig sygdom. Ellers har du nemlig ikke overskud til at hjælpe og give omsorg.

I værste tilfælde risikerer du selv at blive syg.

Ret til information

Sundhedspersoner har tavshedspligt om sygdom og den behandling, en patient får. Den syge skal derfor give samtykke til, at du som pårørende får relevant information.

Kontaktpårørende
Det er en stor hjælp for os, hvis I som pårørende aftaler, hvem der skal være den kontaktperson, vi informerer. Særligt hvis der er tale om et længere forløb.

Den kontaktpårørende kan for eksempel ringe til os og derefter give information videre til resten af familien og venner.

Brug for krisehjælp

Hvis du som pårørende har brug for krisehjælp, så kontakt personalet og spørg til dine muligheder.

Ris eller ros

Hvis du som pårørende vil give ris eller ros, er du meget velkommen til at kontakte os.

  • Du kan altid snakke med personalet

  • Du kan skrive et brev til os.

  • Du kan sende en e-mail. Husk! Du må ikke skrive personfølsomme oplysninger. Det er for eksempel cpr-nummer og information om sygdom og behandling.

  • Du kan også sende digital post fra borger.dk eller e-boks.dk. Her må du gerne skrive personfølsomme oplysninger, fordi det er sikker post.

Hej pårørende – godt du er der!

Dansk Selskab for PatientSikkerhed har kørt er kampagne målrettet pårørende. Her er der mange god råd og muligheder.

Se film og læs mere på www.hejsundhedsvaesen.dk/hej-paaroerende​.​​​​​

Min Sundhedsplatform

Som pårørende kan du få adgang til patientens Min Sundhedsplatform. Her kan du se patientens aftaler, journalnotater og skrive til afdelingen. Det kræver, at patienten giver dig fuldmagt til sin profil via www.minsundhedsplatform.dk. Læs mere om om fuldmagt til Min Sundhedsplatform her.

Oprettet
27.06.18
Opdateret
12.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf. 46 32 32 00