Søg
 

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP)

Har du været behandlet på vores sygehus i perioden august til midt i november 2018? Så modtager du måske et spørgeskema med digital post, almindelig post eller får det udleveret af personalet (i psykiatrien) i løbet af efteråret.

Lad dine erfaringer komme andre til gode


Din oplevelse som patient eller pårørende er værdifuld for os - og det kan komme andre patienter og pårørende til gavn, at du fortæller os om dem. Derfor håber vi, du vil hjælpe os ved at besvare det spørgeskema, du måske modtager under eller efter du har besøgt vores sygehuse.

IMG_LUPsom.pngSom patient og pårørende har du en unik viden om, hvordan det er at være patient eller pårørende. Du ved fx, hvad der er vigtigt for dig som patient/pårørende, og du kan besvare spørgsmål om, hvad du synes, der fungerer godt, og hvad du ønsker, der kunne laves om.

Dine erfaringer hjælper os med at forbedre kvaliteten på vores sygehuse, og måden vi kommunikerer på. Derfor har vi brug for så mange input og ærlige meninger som muligt.

Tiden, du bruger på at besvare spørgeskemaet, har stor værdi for kommende patienter og pårørende. 
 

Læs mere om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) på www.patientoplevelser.dk/lup og www.psykiatriundersogelser.dk

LUP for fødende


Føder du på et af regionens sygehuse i perioden fra august til og med oktober 2018 så er der en særskilt LUP undersøgelse. Du modtager sandsynligvis et spørgeskema med digital eller almindelig post i løbet af efteråret. Vi håber, at du vil besvare spørgeskemaet.
 
IMG_LUPf.pngDine oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel er værdifulde for os - og det kan komme andre kvinder og deres børn til gavn, at du fortæller os om dem. Derfor håber vi, du vil hjælpe os ved at besvare det spørgeskema, du sandsynligvis modtager, efter at du har født.

Som fødende på et af vores sygehuse har du en unik viden om, hvordan det er at være fødende hos os. Du ved fx, hvad der er vigtigt for dig som fødende, og du kan besvare spørgsmål om, hvad du synes, der fungerer godt, og hvad du ønsker, der kunne laves om.

Dine erfaringer hjælper os med at forbedre kvaliteten på vores sygehuse, og måden vi kommunikerer på. Derfor har vi brug for så mange input og ærlige meninger som muligt.

Tiden, du bruger på at besvare spørgeskemaet, har stor værdi for kommende fødende.

Læs mere om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) på www.patientoplevelser.dk/lupf


Det er Danmarks fem regioner, der står bag undersøgelsen og vi håber, at du vil besvare spørgeskemaet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.11.12
Opdateret
08.08.18
Link til denne side:
Andre sider under Kvalitet