Søg
 

Sjællands Universitetshospital, Roskilde i dag

Sjællands Universitetshospital, Roskilde er et af de to specialsygehuse i Region Sjælland. Læs om den behandling, der foregår på sygehuset nu.

​Akut behandling: 

Sygehuset har en lægebemandet skadestue. Derudover modtager sygehuset akutte patienter inden for følgende specialer: 

 • ​Medicinske sygdomme (specialiseret behandling), herunder kardiologi, infektionsmedicin, hæmatologi, nefrologi, reumatologi, lungesygdomme, gastroenterologi og hepatologi 
 • Neurologi, inkl. patienter til trombolyse
 • Onkologi 
 • Plastikkirurgi
 • Urologi
 • Øjensygdomme 
 • Gynækologi og obstetrik  
 • Pædiatri 

Planlagt behandling: 

 • ​Medicinske sygdomme (kardiologi, infektionsmedicin, hæmatologi, nefrologi inkl. dialyse, reumatologi, lungesygdomme, gastroenterologi og hepatologi, neurologi, geriatri)
 • Onkologi
 • Kirurgi 
 • Karkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Dermatologi og venerologi
 • Urologi
 • ​Øjensygdomme
 • Gynækologi og obstetrik
 • Pædiatri 
 • Anæstesi
 • Billeddiagnostik
 • Klinisk biokemi
 • AK-klinik
 • Klinisk farmakologi
 • Patologisk anatomi og cytologi
 • Klinisk molekylærbiologi
 • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (ETUB)​

Sjællands Universitetshospital, Roskilde varetager specialiseret behandling (regionsfunktioner) inden for nogle specialer. Hospitalet udfører endvidere robotkirurgi inden for specialerne urologi, kirurgi og gynækologi. 

Udvikling af sygehuset:

Sygehuset har pr. 1. marts 2020 337 senge og har derudover en stor ambulant aktivitet.

Sygehuset er løbende blevet moderniseret og udvidet. 

I 2010 blev etableret et medicinsk og et hæmatologisk ambulatorium samt udvidelse af kardiologisk laboratorium.

I 2011 blev der gennemført en modernisering og indretning af henholdsvis et hæmatologisk og et urologisk sengeafsnit. 

I 2012 overtog sygehuset Sygeplejeskolens lokaler. Dette har muliggjort hjemtag og samling af en række funktioner inden for blandt andet hæmatologi, øjensygdomme, neurologi, urologi og kardiologi. I 2013 flyttede hæmatologien således fra Næstved til Roskilde med henblik på samling og yderligere specialisering af behandlingstilbuddet i regionen.

I 2013 blev etableret en regional farmakologisk enhed, og der blev etableret en klinisk molekylær biologisk enhed. Desuden blev den tidligere sygeplejeskole købt og bl.a. ibrugtaget til ambulant behandling. Desuden blev foretaget en gennemgribende renovering og modernisering af den centrale operationsafdeling, herunder etablering af robotkirurgi.

I 2014 er der sket en organisatorisk samling af patologisk anatomi og cytologi på Roskilde Sygehus. Aktiviteten i specialet på Slagelse og Næstved sygehuse sker derfor nu under ledelse af den fælles afdelingsledelse på Roskilde Sygehus. Desuden blev neurologien samlet i Roskilde og Slagelse. 

I 2015 gennemførtes en organisatorisk sammenlægning klinisk fysiologi og derudover Mammakirurgisk Afdeling på Ringsted Sygehus og Plastikkirurgisk Afdeling på Roskilde Sygehus. Den nye samlede afdeling, Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, hører under sygehusledelsen på Roskilde og Køge sygehuse. Endvidere blev den specialiserede palliative indsats samlet i én organisatorisk enhed med specialiseret palliation på tværs af de to sygehusmatrikler i Køge og Roskilde. Enheden vil få ambulante funktioner på både Roskilde og Køge Sygehuse og et specialeuafhængigt sengeafsnit med ca. 10-12 senge beliggende på Roskilde Sygehus. Desuden blev høreklinikken flyttet til Køge Sygehus. 

I 2016 blev onkologi, øjensygdomme og urologi organisatorisk samlet under ledelse af afdelingerne på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Derudover blev akut urologi samlet i Roskilde. Desuden blev den akutte medicinske funktion flyttet til Holbæk Sygehus.

I 2018 er fertilitetsbehandlingen flyttet til Sjællands Universitetshospital, Køge.

I 2019 er kirurgien på Sjællands Universitetshospital samlet i Køge.

I 2020 er karkirurgi og patologisk anatomi og cytologi flyttet fra Slagelse Sygehus til Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Derudover flytter mammaradiologien fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Endelig samles brystkirurgisk afdeling med plastikkirugisk afdeling fysisk i Roskilde pr. 1. september 2020, når Ringsted Sygehus lukkes.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.03.13
Opdateret
01.04.20
Link til denne side: