Søg
 

Sjællands Universitetshospital, Roskilde i 2024

Når byggeprojektet i Køge færdiggøres flytter flere funktioner til Køge. Sjællands Universitetshospital, Roskilde modtager ambulante patienter fra lokalområdet og ikke har overnattende patienter.

I takt med at byggeprojektet i Køge færdiggøres vil flere funktioner flytte fra sygehuset til Køge. Dette skaber mere plads i Roskilde, og Roskilde Sygehus bliver i forlængelse heraf omdannet til et specialsygehus, der modtager ambulante patienter fra lokalområdet og ikke har overnattende patienter.

Sygehuset behandler primært patienter med kroniske sygdomme og tilbyder en lang række undersøgelser og behandlinger samt genoptræning og patientskoler til eksempelvis patienter med KOL, diabetes og kroniske ryglidelser. Desuden vil der være fokus på sammedagskirurgi. Sygehuset vil fortsat have en skadestue. 

De fleste behandlingstilbud flytter til Sjællands Universitetshospital i Køge, og derved bliver der ledig plads på sygehuset. Det skaber nye udviklingsmuligheder for, at Sjællands Universitetshospital, Roskilde kan give ny viden om behandlinger, patientforløb samt teste nye former for organisering og ledelse i tæt samarbejde med blandt andet uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patienter og kommuner. Samtidigt bliver det muligt at udvikle og forbedre samarbejdet mellem sygehus, kommune og praktiserende læger i forhold til genoptræning, patientskoler mv. Der vil være fokus på at udvikle telemedicinske løsninger. 

Der etableres et regionalt simulationscenter, der skal fungere som et lærende eksperimentarium for hele regionen. I centret kan læger, sygeplejersker m.m. afprøve nye muligheder inden for telemedicinske løsninger, operationer, indretning af kliniske miljøer mv. Sygehuset skal også have et regionalt lærings- og kompetencecenter for patienter og personale, hvor nye koncepter og sundhedsteknologier bliver afprøvet.

Funktionerne på Sjællands Universitetshospital, Roskilde i 2024 er:

  • ​Ambulatorievirksomhed og sammedagsaktivitet inden for relevante medicinske og kirurgiske specialer
  • Planlagte operationer
  • Jordemodercenter
  • Dialyse 
  • Genoptræning af neurologiske patienter
  • Enhed for tværfaglig udredning og behandling (ETUB)​

​Til at understøtte ovenstående aktivitet vil der desuden være funktioner inden for anæstesi, billeddiagnostik, blodbank samt blodprøvetagning.

Der vil desuden være en døgnåben skadeklinik med lægebemanding. ​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.03.13
Opdateret
11.03.20
Link til denne side: