Søg
 

Her kan du også få hjælp

Alarm 112, lægevagten, egen læge og andre akutafdelinger, skadestuer og skadeklinikker i Region Sjælland.

Det er vigtigt, at du henvender dig det rigtige sted, når du skal have akut hjælp. Så får du nemlig den hjælp du behøver - med de rigtige kompetencer.

Hvis der ikke er tale om akutte skader eller sygdomstilfælde, skal egen læge altid kontaktes.

  Akuttelefonen

Du skal altid ringe til Akuttelefonen, før du tager på Skadestuen i Region Sjælland. Du kan ikke møde op uden en aftale.

Tlf. 70 15 07 08

Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på skadestuen uden at ringe først.

Læs mere om Akuttelefonen

 ​

  Alarm 112


Ved livstruende situationer skal du altid ringe 112

  Akutafdeling, skadestue og skadeklinik


​I Region Sjælland har vi flere akutafdelinger, skadestuer og skadeklinikker. Husk, at du altid skal ringe til Akuttelefonen 70 15 07 08 før du tager af ste​d.

Se liste over akutafdelinger, skad​eklinikker og skadestuer

  Egen læge

Hvis du er syg eller har mistanke om det, skal du henvende dig til din egen læge. Hvis du skal have fornyet en recept eller lignende, skal du også kontakte din egen læge.

  Lægevagt

Du kan kontakte lægevagten på tlf. 70 15 07 00. Læs mere om åbningstider her.​

  Tandpinevagten

​Region Sjælland tilbyder akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage. Du finder Tandpinevagten i Slagelse og Nykøbing F. 

For akut tandlægehjælp, ring på tlf. 29 60 01 11

Læs mere om tandpinevagten.​

  Giftlinjen

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle borgere kan ringe ind i tilfælde af forgiftning og få råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling.

Tlf. 82 12 12 12

 

  Center for Voldtægtsofre

Hvis du har været udsat for voldtægt eller et seksuelt overgreb, kan du få hjælp på et af de to centre i Region Sjælland - på Nykøbing F. Sygehus og Holbæk Sygehus. 

Det gælder både, hvis overgrebet har fundet sted for kort og længere tid siden.

Tlf. 55 58 30 60

​​​​
Oprettet
27.03.12
Opdateret
29.10.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rsh