Søg
 

Udlån af hjælpemidler

Vi udlåner standardhjælpemidler til både indlagte og ambulante patienter, der har et midlertidigt behov for hjælpemidler.

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 8-15

Henvendelse skal ske i afdelingens sekretariat, hvor du får hjælp i forbindelse med udlån eller aflevering. Det er også her du skal henvende dig, hvis udstyret går i stykker.

Lukkedage

Weekender og helligdage.
Første fredag i oktober.

Telefontid

Mandag til fredag kl. 9-12

Hjælpemidler til midlertidigt brug

Du kan som patient låne hjælpemidler på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, hvis det i forbindelse med undersøgelse/behandling på nedenstående sygehuse/privatklinikker er vurderet, at du har et midlertidigt nedsat funktionsniveau.

  • Sygehuse i Region Sjælland
  • Landets øvrige sygehuse eller sygehuse i udlandet.
  • Privatklinik eller privatsygehus. Der skelnes ikke mellem patienter, som selv betaler for behandlingen eller patienter på ventetidsgarantiordning.

Hjælpemidler til varigt brug

Vær opmærksom på, at det er din kommune, der har ansvaret for udlån af hjælpemidler til varigt brug.

Faglig vurdering af behov

Fysio- eller ergoterapeuten på sygehuset foretager en faglig vurdering af dit behov for hjælpemidler. Vurderingen foregår:

  • Ved afprøvning og ved personlig samtale med dig, dine pårørende, eller plejepersonalet på sengeafdelingen.
  • Ved telefonisk kontakt med plejepersonalet på sengeafdelingen og/eller kommunale samarbejdspartnere med efterfølgende kontakt med patienten.

Borgeren i centrum

Uanset om du skal låne hjælpemidler på sygehuset til midlertidigt brug eller hos kommunen til varigt brug får du hjælp på sygehuset eller hos kommunen.

Region Sjælland har lavet en folder, hvor du kan læse mere om udlån af hjælpemidler. Du skal printe folderen for at læse den.

Hent og print folder om hjælpemidler (pdf-fil)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.12.11
Opdateret
18.12.17
Link til denne side:
Andre sider under Afsnit og funktioner
 

 Kontakt

 
Udlån af hjælpemidler
Reumatologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 46 00