Søg
 

Psykiatri

Behandling i Psykiatrien Region Sjælland varetages af seks afdelinger. Under disse er der et antal sengeafsnit og ambulante enheder - bl.a. i Roskilde.

 

 
 

Børne- og Ungdomspsykiatr​isk klinik - Roskilde

Behandling af ambulante børn og unge i alderen 0-17 år (incl.) med mulige psykiatriske lidelser. 


Læs mere om Psykiatrien Region Sjællland

 

Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rospsy