Søg
 

Lægesekretærer

Læs om lægesekretærernes arbejde i Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling.

​Vi er ca. 18 lægesekretærer i Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling fordelt på de 2 specialer samt en afdelingsledelsessekretær/PA og en ledende lægesekretær.

Vi arbejder i et tillidsbaseret miljø med plads til den enkelte.

Arbejdsopgaverne består af alle aspekter af lægesekretæropgaver fra henvisningen modtages til patienten afsluttes. Vi har stort fokus på overholdelse af patientrettigheder og korrekt registrering, og der bliver løbende afholdt interne undervisningsseancer.

I det plastikkirurgiske speciale er vi fordelt på henholdsvis visitation, ambulatorium, operationsbooking og sengeafdeling. 

I det brystkirurgiske speciale arbejder vi i rul. I rullet er der indlagt mindre rul, blandt andet visitationskontor samt sekretærfunktion ved den daglige brystkirurgiske MDT-konferencer.

Derudover er vi blandt andet ansvarlige for indtastning i databaser, vi varetager registrering af lægernes løn, og vi er ansvarlige for det plastikkirurgiske proteselager. 

Vi har et godt samarbejde med de øvrige personalegrupper i afdelingen med plads til grin og god humor, og vi er gode til at dyrke det sociale sammenhold både internt i sekretærgruppen og tværfagligt i afdelingen.


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.03.22
Opdateret
28.03.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger