Søg
 

Forskning og udvikling

Læs om afdelingens udvikling og forskningsprojekter, og find kontaktoplysninger på vores forskningsteam.

​Forskning og udvikling

Forskning og udvikling er afgørende for at kunne udvikle og yde en behandling og pleje i top. Det er derfor højt prioriterede indsatsområder i Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, hvor ambitioner er at tilbyde den bedste behandling til vores patienter af de bedst kvalificerede læger og sygeplejersker inden for området af plastikirurgi og brystkirurgi.

Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling opnår og formidler sine resultater gennem et omfattende nationalt og internationalt samarbejde. Gennem forskning og udvikling får vi ny viden om innovativ kirurgi. Vi er med til at udvikle nye og mere effektive behandlingsmetoder og plejeindsatser, og dermed bliver vi endnu bedre til at behandle vores patienter.
Patientgrundlaget i Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling har behov for specialiseret pleje, behandling og har tillige behov for, at plejen og behandlingen udøves på et evidensbaseret grundlag, således at praksis er evidensbaseret.

Vi ønsker at bringe afdelingen tættere på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Universitære tilknytninger for afdelingens forskningsansvarlige læger og sygeplejersker skal skabe synergi og positive forandringer mellem forskning, udvikling, forandringsarbejde, undervisningsmiljø og ledelse i tæt relation til klinikken.
Den sundhedsvidenskabelige forskning i Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling trækker på viden fra både natur-, human- og samfundsvidenskab.

Klinisk Forskningsenhed (KFE) i Plastik-og Brystkirurgisk Afdeling
Klinisk Forskningsenhed i Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling er en tværfaglig enhed bestående af en række medarbejdere med særlige forskningskompetencer inden for behandling og pleje af afdelingens patientgrupper. 


Forskningsprojekter

PRO-forløb til kvinder diagnosticeret med brystkræft
I plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling er det en vision at udvikle den personcentrerede sygepleje, hvorfor vi er en del i det landsdækkende arbejde med PRO (Patientrapporterede Oplysninger). PRO er en række standardiserede, validerede spørgeskemaer udfyldt af patienter for at måle deres opfattelse af deres funktionelle trivsel og helbredsstatus, som kan bidrage til en mere personcentreret praksis og understøtte at beslutninger baseres på et fælles grundlag. Afdelingen startede i september 2021 med anvende PRO i form af spørgeskemaet BREAST-Q til nydiagnosticerede patienter med brystkræft. Dette med henblik på at blive klogere på patienternes livskvalitet og kropsbillede før og efter operation, samt tage udgangspunkt i svarene og patienternes behov når de kommer til opfølgning i afdelingen. Forskning viser, at man ved inddragelse af PRO-data i konsultationer mellem professionelle og patienter, forbedrer kommunikationen og der fremkommer flere følsomme oplysninger om patienten f.eks. om seksualitet og angst. Ved aktiv anvendelse af BREAST-Q ønsker vi derfor også at kunne tilbyde patienterne en bedre og mere individuel opfølgning, hvor vi ser på symptomer, patientens kropsbillede og mulighed for rekonstruktion eller korrektion af brystet. 

20211112_102541.jpg


Forskningsmedarbejdere

  • Hanna Trøstrup Pedersen, reservelæge, PhD (koordinator eksperimentel forskning), mail: htro@regionsjaelland.dk
  • Sophie Bojesen, PhD-studerende, mail: sboje@regionsjaelland.dk
  • Stine Thestrup Hansen, Postdoc. i Klinisk sygepleje, Cand.Cur. PhD, mail: sttha@regionsjaelland.dk
  • Julie Hougaard Prüsse, sygeplejerske, Cand.Pæd.Psyk, forskningsassistent, mail: jhc@regionsjaelland.dk
  • Helle Marie Haugaard Vulff, Cand.scient.san, forskningsassistent, mail: hevu@regionsjaelland.dk
  • Lone Bak Hansen, PhD, klinisk lektor 
  • Volker J. Schmidt; dr.med.habil, klinisk forskningslektor​


Oprettet
08.03.22
Opdateret
14.09.22
Link til denne side: