Søg
 

SKA - Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Region Sjælland

SKA formidler den nyeste viden om kræftsygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i Region Sjælland på tværs af MDT-konferencerne.

​Sikre vidensdeling

Slutmålet er øget sammenhæng, transparens og overblik i udredning, behandling og opfølgning for den enkelte patient. ​​

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af kræftbehandling fx: onkologi, hæmatologi, kræftkirurgi, patologi, billeddiagnostik, sygepleje, fysioterapi, palliation, supportive care, urologi, lungemedicin, genoptræning, rehabilitering, senfølger, gynækologi, kommunikation, psykologi og sjælesorg. 

SKA blev oprettet i 1996 af lungekræft-pionéren Heine Høi Hansen med henblik på at sikre vidensdeling og efteruddannelse på kræftafdelingerne. Det daglige sekretariat består af projektsygeplejersker, en sekretær og en kommunikationsmedarbejder, der også laver magasinet SKA NYT, som udkommer 5 gange årligt. SKA refererer til ledelsen på onkologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital og har både bestyrelse og repræsentantskab fra de relevante afdelinger såvel som et medlem af Patientforum.

Læs mere om Sammenslutningen af Kræftafdelinger og find kontaktoplysninger på www.skaccd.org.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=f90fb53fbe266d20267f7d4fb66a4ba2&source=emb​ed&photo%5fid=49721718">


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.09.18
Opdateret
20.03.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/roska