Søg
 

MitHelbred

En gruppe af kvinder, der har modtaget adjuverende behandling mod brystkræft, får tilbudt et sygeplejeledet opfølgningsforløb i et 3-årigt forskningsprojekt pr. 1.oktober 2016.

​Forskningsprojekt

​Forskningsprojektet har titlen MitHelbred, og sker i tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Patienter som er opereret for brystkræft, og som har afsluttet deres onkologiske efterbehandling, skal efterfølgende gå i et kontrolforløb med samtaler hos specialuddannede sygeplejersker. ​Patienterne bliver med disse samtaler bevidste om faresignaler, som de skal reagere på, håndtering af eventuelle senfølger og informeret om hvad der er forventeligt efter et forløb med forebyggende medicinske kræftbehandlinger.

Patienterne modtager en sygeplejeledet indsats, hvor de møder til kontrol i et sygeplejeambulatorium. Kontrolforløbene sker i et tæt og dagligt samarbejde med den læge, som er ph.d studerende på forskningsprojektet.

Den sygeplejefaglige indsats tager udgangspunkt i Guidet Egen Beslutning (GEB) og Patient Reported Outcome Measures (PROM), som er et valideret redskab. Patienterne indrapporterer elektronisk hvordan de har det, og det er med udgangspunkt i indrapporteringerne, at sygeplejersken ved hjælp af GEB, møder patienterne i sygeplejeambulatoriet. 

Sygeplejerskerne har, gennem et målrettet uddannelsesforløb, fået udvidede kompetencer og kan derigennem guide patienten hurtigere gennem undersøgelser i tilfælde af tilbagefald, samt vejlede til håndtering af symptomer, der rummer flere facetter af fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle symptomer.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.09.16
Opdateret
21.12.18
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/romh