Søg
 

Én afdeling i hele Region Sjælland

Alle onkologiske afdelinger i Region Sjælland er samlet organisatorisk som led i regionens sygehusplan

Sammenlægning af Onkologi og Palliation​

Sammenlægningen betyder, at afdelingen ledes af én fælles afdelingsledelse bestående af Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen og Ledende oversygeplejerske Helle Gert Christensen.

De Palliative Enheder er ligeledes blevet lagt sammen med Onkologisk Afdeling. Det betyder, at afdelingen både varetager ikke-kirurgisk kræftbehandling og kontrol af de fleste kræftformer samt specialiseret palliativ (lindrende) behandling af patienter, både med og uden kræft.


Fordeling på sygehusene

 

 
 

​Opgaver på de enkelte sygehuse

Selvom afdelingerne er lagt sammen til én fælles, varetager hvert sygehus forskellige opgaver:
 

Roskilde


Køge


 ​Næstved


 ​Slagelse


Nykøbing Falster

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.09.15
Opdateret
15.07.21
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/roeairs