Søg
 

Liquid Biopsy

Liquid biopsy er et non-invasivt alternativ til vævsprøver, hvorved der via en blodprøve kan opnås oplysninger om kræftsygdommen.

​Projektansvarlig er 1. reservelæge, ph.d. stud., Malene Støchkel Frank.

Projektgruppen består af:

  • Professor, Julie Gehl,
  • Forskningslektor/overlæge, Uffe Bødtger, lungemedicinsk afdeling, SUH
  • Molekylærbiolog, Niels Pallisgaard, patologi-afdelingen, SUH
  • Molekylærbiolog, Lise Barlebo Ahlborn og molekylærbiolog, Olga Østrup, Center for Genomisk Medicin, Rigshospitalet.

Med liquid biopsy kan man via en blodprøve måle mængden af cirkulerende gen-materiale fra kræftcellerne. Ved at lave løbende målinger undervejs i et behandlingsforløb er det muligt at måle om mængden af gen-materiale falder eller stiger undervejs. Flere mindre studier har vist, at mængden af cirkulerende genmateriale fra kræftcellerne er relateret til behandlingsrespons og allerede tidligt kan påvise sygdomsudvikling - måske før at det kan erkendes på en scanning. 

I projektet foretages en blodprøve - liquid biopsy - før hver behandlingsserie mhp. at undersøge om dette kan føre til en mere præcis måling af behandlingseffekten. Målet er tidligere erkendelse af behandlingssvigt.

I projektet foretages en komplet kortlægning af kræftcellernes gener ved diagnosticering og ved sygdomsudvikling med de formål at klarlægge, om det er muligt af forudsige effekten af kræftbehandlingen, samt at undersøge hvilke resistensmekanismer der udvikles undervejs i behandlingsforløbet.

De fremtidige perspektiver af projektet er dels at tilbyde patienter mere målrettet og effektiv behandling på basis af genanalyser, samt at undgå ineffektiv behandling med unødige bivirkninger ved undervejs i behandlingsforløbet at kunne måle behandlingseffekten via blodprøver. Samtidig opnås en unik forståelse for udvikling af behandlings-inducerede resistensmekanismer og hvordan disse potentielt kan angribes med ny, målrettet behandling.

Projektet er støttet af Changing Cancer Care og herigennem et veletableret samarbejde med Insitut für Klinische Molekularbiologi, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, som foretager analyse og tolkning af en del af de molekylærbiologiske data (liquid biopsy).

Projektet er en del af det nationale DCCC Cirkulerende Tumor DNA forskningscenter – støttet af Kræftens Bekæmpelse.
 

 Kontakt  

1. reservelæge, ph.d. stud., Malene Støchkel Frank: malf@regionsjaelland.dk

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.06.20
Opdateret
24.11.21
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 
NeyeFonden.png
Læge Malene Frank har i forbindelse med projektet modtaget en bevilling fra NEYE Fonden.