Søg
 

Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)

Nationalt forskningscenter som fokuserer på at udvikle kliniske interventioner, der kan komme alle kræftpatienter, også de socialt svageste, til gavn.

​Professor Susanne Oksbjerg Dalton er leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS). Centeret åbnede officielt i oktober 2019, og er støttet af Kræftens Bekæmpelse. Post.doc. Gunn Ammitzbøll og Ph.d. studerende Eva Kjeldsted Jensen er desuden tilknyttet COMPAS.

COMPAS er et nationalt forskningscenter med sekretariat på Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder i Næstved. COMPAS er støttet af Kræftens Bekæmpelse og har 6 workpackages spredt geografisk i Danmark. Centret har samlet videnskabelige eksperter inden for antropologi, psykologi, kræftbehandling, rehabilitering, palliation og epidemiologi, der samarbejder tværfagligt om at udvikle kliniske interventioner, der har potentiale til at mindske social ulighed i hele kræftforløbet. Forskningen skal medvirke til, at alle kræftpatienter, uanset social status, skal komme bedst muligt igennem deres behandling og rehabilitering.

Læs mere om forskningscentret og den igangværende forskning (de forskellige Work Packages) på Compas.dk
 COMPAS styregruppemøde - august 2019

Work Package 6 – ”Forebyggelse i stedet for Reparation” foregår i Næstved og handler om at udvikle og teste et program med intensiv træning til forebyggelse af fysisk svækkelse hos patienter der får kemoterapi inden deres kræftoperation.

Et stigende antal patienter får kemoterapi for at mindske kræftknuden eller muliggøre mindre omfattende operative indgreb inden deres kræftoperation, såkaldt neoadjuverende behandling. Mange af disse patienter oplever bivirkninger til kemoterapien, som kan udfordre deres daglige gøremål, herunder overskuddet til at holde sig fysisk aktiv, hvilket kan medføre funktionstab. I nogle tilfælde vil bivirkningerne medføre et behov for, at kemoterapien reduceres i dosis eller udskydes.
 
I dette projekt indhenter vi, via en retrospektiv gennemgang af journaloplysninger, data på antallet af patienter med afvigelser fra standardbehandlingen samt de rapporterede grunde hertil og patienternes karakteristika. Ved hjælp af dette kan vi identificere patienter, som muligvis ville have gavn af støttende tilbud under deres kemoterapi. Dataindsamlingen er slut og vi er i gang med at forberede resultaterne.
 

Sideløbende har vi udviklet og vil snart gå i gang med at teste et præ-operativt træningsprogram med intensiv konditions- og styrketræning under neoadjuverende kemoterapi til patienter med brystkræft i et klinisk lodtrækningsforsøg. Denne optimering af patienternes fysiske og psykiske formåen for at forberede dem bedst muligt til kræftoperationen, kaldes præhabilitering.  Forskning inden for præhabilitering har vist lovende resultater, men der mangler endnu viden om kliniske effekter og biologiske mekanismer. Vi vil fokusere på at inkludere patienter som er uvante med at dyrke motion samt som har multisygdom eller er overvægtige. Disse patienter er ofte overrepræsenteret blandt patienter med lav social status, og dermed adresserer vi indirekte social ulighed i kræft. 

 

Øvrige samarbejdspartnere

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital:
 
Professor Julie Gehl 
Afdelingslæge Alexey Lodin
Klinisk Udviklingssygeplejerske Dina Melanie Sørensen
 
Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse og Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet:
 
Professor Søren T. Skou
 
Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehuse, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Sjælland Universitetshospital og Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet:
 
Fysioterapeut, ph.d. studerende Lars Bo Jørgensen

Kirurgisk Afdeling, Slagelse Hospital og Center for Surgical Science, Sjællands Universitets Hospital, Køge:
 
Læge, ph.d. studerende Rasmus Dahlin Bojesen
Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital:
 
Anne-Vibeke Lænkholm
 
University Hospital NHS Foundation Trust, Southampton, England:
 
Professor Sandy Jack
 
Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge:
 
Professor Ismail Gögenur
 
 

Kontakt 

Professor Susanne Oksbjerg Dalton,
(sdalt@regionsjaelland.dk / sanne@cancer.dk)

Post.doc. Gunn Ammitzbøll,
(gunnam@regionsjaelland.dk)

Ph.d. studerende Eva Kjeldsted Jensen,
(evakj@regionsjaelland.dk)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.06.20
Opdateret
17.03.21
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger