Søg
 

HomeHemo

Dansk-tysk pilotprojekt om blodtest for patienter med blodkræft

​HOMEHEMO

Dansk-tysk pilotprojekt om blodtest for patienter med blodkræft i samarbejde mellem Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, samt børneafdelingen på Universitetssygehuset i Kiel. 

Børn og voksne som lider af blodkræft (f.eks. leukæmi) har ekstremt lave blodværdier som følge af sygdommen og behandlingen. Det medfører et behov for hyppige transfusioner af blod og blodplader samt et meget svækket immunsystem, som gør dem meget udsatte for infektioner.
Derfor får disse patienter meget ofte taget blodprøver flere gange ugentligt for løbende at vurdere behovet for blodtransfusioner. Men nogle gange er blodtransfusion ikke nødvendig, og så sendes de hjem igen uden yderligere behandling. Disse mange ture til og fra sygehus er en stor belastning for patienterne og deres pårørende.
HomeHemo-billede.png

I pilotprojekt HomeHemo vil de involverede partnere teste nyt udstyr og udvikle en metode til at disse patienter kan tage deres blodtest selv. Et positivt resultat af projektet vil være en trædesten for et større, fremtidigt samarbejde, hvor patienter med blodkræft vil kunne tage deres blodtest i eget hjem.

Det vil betyde at de vil kunne sparre nogle af de mange timer på landevejen for dem selv og deres pårørende. Håbet er, at patienterne i fremtiden kan få mere tid hjemme med deres nærmeste og højere livskvalitet i deres lange behandlingsforløb.

IMG_20210602_HomeHemo_HemoScreen-test-Kiel8.pngLigesom det også vil mindske risikoen for at de får andre infektioner på eller undervejs til sygehuset. Her har Corona-epidemien vist behovet for nye tiltag, der kan hjælpe med at beskytte patienterne bedre i fremtiden.

Formålet med HomeHemo er:

  • Validering af egnethed af mindre apparat til måling af fuldt blodbillede (Point-of-Care-Technology), dvs. til optælling af både røde og hvis blodlegemer samt blodplader, til hæmatologiske patienter med meget lave blodværdier.
  • Udvikling af metode til selvtest for voksne patienter med leukæmi. Herunder oplæring af patienterne i at udføre testen selv.
  • Udvikling af metode til selvtest for børn med leukæmi. Herunder oplæring af patienternes pårørende i at udføre testen.
  • Etablering af dansk-tysk netværk til grænseoverskridende samarbejde omkring forskning og innovation inden for kræftbehandling.
IMG_20210602_HomeHemo_HemoScreen-test-Kiel5.pngHomeHemo ledes af overlæge Niels Henrik Holländer.
Idéen bag HomeHemo-projektet stammer tilbage fra 2019, hvor den blev præmieret i Region Sjællands InnovationChallenge

Efterfølgende har EU's regionale Udviklingsfond via programmet Interreg Deutschland-Danmark støttet HomeHemo med 750.000 kr. HomeHemo.

Pilotprojektet løbet fra maj 2021 til april 2022.​

Interreg-logo.png
HomeHemo er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.09.21
Opdateret
22.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt