Søg
 

Elektroporation (C*EDGE)

Lokal kræftbehandling hvor korte elektriske pulse (elektroporation) åbner kræftcellerne hvilket tillader at medicin lettere optages i cellerne.

Ny eksperimentel kræftbehandling, hvor tumorer behandles lokalt med korte elektriske pulse (elektroporation) som åbner kræftcellerne og tillader, at medicin lettere optages i cellerne. Kliniske forsøg er i gang med calcium i kombination med elektroporation til behandling af patienter med kutane metastaser.
 
Professor Julie Gehl er leder af forskningsgruppen C*EDGE (Center for Experimental Drug and Gene Delivery), som desuden omfatter ph.d. studerende Mille Vissing.
 
Elektroporation er en metode, som bl.a. bruges inden for kræftforskning. Ved hjælp af korte, elektriske pulse (elektroporation) dannes der kortvarigt sprækker i kræftcellernes membran, således at der kan komme høje koncentrationer af medicin ind i cellerne, hvor det skal virke. Behandling er lokal, så hver enkelt kræftknude skal behandles. Elektroporation kan kombineres med kemoterapi (elektrokemoterapi), således at kemoterapi sprøjtes ind i kræftknuden inden de elektriske pulse gives.
 
Forskningen i C*EDGE omhandler primært calcium elektroporation, som er en ny måde at behandle kræft på, hvor calcium sprøjtes ind i en kræftknuden efterfulgt af de elektriske pulse (se figur). Vi har vist en god effekt af behandlingen på celler og mus, hvor vi også ser, at det normale væv er mindre følsomt end kræftsvulsten og derfor ikke tager skade af behandlingen. Når høje koncentrationer af calcium kommer ind i cellerne, vil cellerne forsøge at pumpe calcium ud igen, og dette kræver så meget energi, at cellerne kan dø af energimangel.
 
Forsøg har vist, at kræftceller har færre pumper end normale celler, hvilket sandsynligvis gør, at kræftcellerne dør, mens de normale celler er mindre påvirkede. Den overordnede mekanisme bag calcium elektroporation er kortlagt, men der er fortsat mange interessante elementer, der undersøges for bedre at forstå og evt. forbedre behandlingen. I kliniske forsøg er calcium elektroporation blevet undersøgt på patienter med metastaser til huden samt patienter med hoved-halskræft og med tarmkræft. Dette viste, at calcium elektroporation virker effektivt på tumorer i huden, hvor 66% af tumorerne forsvandt, og i forsøget med hoved-halskræft svandt 50% af tumorerne, og hos 1 ud 6 patienter forsvandt tumoren helt.
 
Forsøg med calcium elektroporation til tarmkræft er i gang. Med disse lovende resultater, har vi igangsat to nye kliniske studier som begge er til patienter med kræft, der har spredt sig til huden. I det ene studie behandles tumorerne med calcium elektroporation, hvorefter størrelsen af tumorerne følges i op til to måneder efter behandlingen. I det andet studie behandles tumorerne med calcium elektroporation, og herefter tages der vævsprøver af tumorerne på forskellige tidspunkter efter behandlingen i op til 3 måneder. Dette forsøg bruges til at forstå mere om mekanismen bag behandlingen.
  
 

Figur – Calcium injiceres i tumoren (A) efterfulgt af elektroporation (B) der kortvarigt åbner cellemembranen så calcium kommer
Figur – Calcium injiceres i tumoren (A) efterfulgt af elektroporation (B) der kortvarigt åbner cellemembranen så calcium kommer ind i cellen (C) hvilket fører til celledød (D). De små billeder viser en enkelt kræftcelle i tumoren. (Frandsen et al, Cancers 2020) 

Verdenskongres

Verdenskongres om elektroporationsbaseret teknologi afholdes i København i oktober 2022
 4th Word Congress on Electroporation

 

Samarbejdspartnere

 

Klinisk forskningslektor Anne-Vibeke Lænkholm, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Professor Ismail Gögenur, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge

Changing Cancer Care
EPeOnc – Enhanced Perioperative Oncology Consortium
 

Kontakt 

 

Professor Julie Gehl
(kgeh@regionsjaelland.dk)

Ph.d.-studerende Mille Vissing
(emlh@regionsjaelland.dk)

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.06.20
Opdateret
16.06.22
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger