Søg
 

Organisation af forskning

Forskningen på Klinisk onkologisk afdeling og palliative enheder dækker et bredt spektrum indenfor kræftforskning.

​Forskning prioriteres højt og har de seneste år været i rivende udvikling til gavn for patienterne. Vi er med til at udvikle nye og mere effektive behandlingsmetoder og plejeindsatser gennem nationalt og internationalt samarbejde, hvilket fører til bedre behandling og pleje af vores patienter.

Forskning i afdelingen er af høj international klasse og dækker bredt indenfor translationel, klinisk og epidemiologisk forskning samt sygeplejeforskning. Med samarbejder både lokalt, nationalt og internationalt styrkes forskningen med henblik på bedre diagnostik, behandling og opfølgning af kræftpatienter. Læs mere om de nuværende forskningsområder og centre på afdelingen samt artikler fra afdelingens forskere - Publikationsliste

Læs mere om afdelingen her.

Her på siden vises forskningsprojekter initieret af forskere på afdelingen, derudover har vi samarbejder med firmaer om protokollerede studier
(se Klinisk Forskningsenhed). Vi samarbejder gerne om nye forskningsprojekter – kontakt forskningsleder Jørn Herrstedt (jherr@regionsjaelland.dk)

Er du patient og ønsker at deltage i forskningsprojekter, snak med din læge om hvilke muligheder der er for dig.


 Organisationsdiagram 2021-okt2.jpg  

Årsberetning

 Årsberetning 2020 - Forskningsenheden for Klinisk Onkologi

 

​Forskningspersonale

Forskningsleder – Professor, overlæge, dr. med. Jørn Herrstedt,
se Understøttende behandling

Professor, overlæge, dr.med.  Julie Gehl, se Elektroporation

Professor, overlæge ph.d. Susanne Dalton,
se Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)

Ledende projektsygeplejerske Tina Wiberg Bang Hansen,
se Klinisk Forskningsenhed.

Overlæge, ph.d. Birgit Åbom,
se Understøttende behandling, palliationsdelen.

Klinisk Sygeplejespecialist, post.doc, Elizabeth Rosted,
se Forskning indenfor sygepleje

Fysioterapeut, ph.d., post.doc, Gunn Ammitzbøll,
se Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)

Forskningssekretær Birte Holm Matsen
 

Ph.d.- og specialprojekter

Ph.d.-studerende, 1. reservelæge Malene Støchkel Frank forventer at afslutte sit ph.d.-projekt med titlen ”Prædiktive genprofiler og dynamisk måling af behandlingsrespons ved avanceret ikke-småcellet lungecancer” i i første halvår af 2022.
Projektet undersøger betydningen af liquid biopsy og genprofilering af patienter med avanceret ikke-småcellet lungecancer.
For mere information se Liquid Biopsy.

Ph.d.-studerende, læge Sebastian Werngreen Nielsen forventer at afslutte sit ph.d.-projekt med titlen ”Novel multi-frequency diagnostic tactilometry and cannabinoid preventive treatment for chemotherapy induced peripheral neuropathy” i i første halvår af 2022.
Projektet undersøger nerveskade induceret af cytostatika, tester en ny metode til måling af nerveskade og undersøger den forebyggende effekt af cannabidiol.
For mere information se Understøttende behandling.

Ph.d.-studerende, sygeplejerske, Eva Kjeldsted Jensen begyndte sit ph.d.-projekt med titlen ”Prehabilitation to optimize cancer patients during neoadjuvant cancer treatment” i september 2019. Formålet med projektet er at undersøge effekten af præ-operativ træning under neoadjuverende kemoterapi blandt patienter med brystkræft i et klinisk forsøg.
For mere information se Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS).

Ph.d.-studerende, læge Mille Vissing begyndte sit ph.d.-projekt med titlen ”Calcium electroporation for tumours in the skin” i december 2019. Formålet med projektet er at undersøge effekten af calcium elektroporation i to kliniske forsøg med patienter med kutane metastaser.  
For mere information se Elektroporation.
 

Ph.d.-studerende, sygeplejerske Dina Melanie Sørensen begyndte sit ph.d.-projekt med titlen ”OSCAR: Optimization of cross-sectoral palliative care to socially vulnerable cancer patients” – an implementation study i maj 2021. Formålet med projektet er at optimere det tværsektorielle samarbejde, med afsæt i de nationale retningslinjer for palliative kræftpatienter, med henblik på at øge livskvaliteten for alle.  
For mere information se
Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS).

Karrieremuligheder

Ønsker du at høre mere om mulighederne for forskning i afdelingen, som bachelor- eller specialestuderende, scholar stipendiat, ph.d. studerende eller post.doc er du velkommen til kontakte forskningsleder Jørn Herrstedt (jherr@regionsjaelland.dk).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.03.21
Opdateret
22.02.22
Link til denne side: