Søg
 

Om Klinisk Forskningsenhed (KFE)

Klinisk forskningsenhed understøtter klinisk forskning med høj kvalitet i tæt samarbejde med afdelingens læger og øvrige samarbejdspartnere

​Klinisk forskningsenhed består af en forskningsleder (professor), en oversygeplejerske og 8 projektsygeplejersker. Hensigten med enhedens aktiviteter er, i overensstemmelse med gældende national lovgivning og internationale forskningsstandarder, at bidrage til høj forskningsmæssig kvalitet. KFE varetager administration, planlægning og styring af de kliniske forskningsprotokoller i tæt samarbejde med afdelingens overlæger og øvrige samarbejdspartnere. Det drejer sig om kontraktforskning med afprøvning af nye lægemidler og nye kombinationer. Klinisk forskningsenhed kan også yde støtte til investigator-initieret forskning (se liste over studier). KFE har endvidere mulighed for rådgivning vedrørende anmeldelse og implementering af forskningsprotokoller.

KFE samarbejder med andre kliniske forskningsenheder i Danmark og har desuden et bredt samarbejde med medicinalindustrien både nationalt og internationalt.

Kontakt

Forskningsleder, professor, overlæge
Jørn Herrstedt
Tlf. 47 32 49 54
jherr@regionsjaelland.dk

Lægelige leder, afdelingslæge
Anne-Cathrine Bareid Østby
Tlf. 56 51 32 84
anboe@gionsjaelland.dk​

Oversygeplejerske
Tina Wiberg Bang Hansen
Tlf. 56 51 32 29
twh@regionsjaelland.dk

Projektsygeplejersker  

  • Hanne Michelsen
  • Lena Krøjer Olsen
  • Elisabeth Oreskov Brun-Heiden
  • Maria Hede Pejtersen
  • Ellen Marie Røge 
  • Lars Munch Larsen
  • Anette Berg Vedel
  • Lene Gurli Armstrong

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.06.20
Opdateret
28.10.22
Link til denne side:
Andre sider under Klinisk Forskningsenhed (KFE)