Søg
 

Om Klinisk Forskningsenhed (KFE)

Klinisk forskningsenhed understøtter klinisk forskning med høj kvalitet i tæt samarbejde med afdelingens læger og øvrige samarbejdspartnere

​Klinisk forskningsenhed består af en forskningsleder (professor), en ledende projektsygeplejerske og 8 projektsygeplejersker. Hensigten med enhedens aktiviteter er, i overensstemmelse med gældende national lovgivning og internationale forskningsstandarder, at bidrage til høj forskningsmæssig kvalitet. KFE varetager administration, planlægning og styring af de kliniske forskningsprotokoller i tæt samarbejde med afdelingens overlæger og øvrige samarbejdspartnere. Det drejer sig om kontraktforskning med afprøvning af nye lægemidler og nye kombinationer. Klinisk forskningsenhed kan også yde støtte til investigator-initieret forskning (se liste over studier). KFE har endvidere mulighed for rådgivning vedrørende anmeldelse og implementering af forskningsprotokoller.

KFE samarbejder med andre kliniske forskningsenheder i Danmark og har desuden et bredt samarbejde med medicinalindustrien både nationalt og internationalt.

Kontakt

Forskningsleder, professor, overlæge
Jørn Herrstedt
Tlf. 47 32 49 54
jherr@regionsjaelland.dk

Lægelige leder, overlæge
Kell Østerlind
Tlf. 47 32 49 97
keos@regionsjaelland.dk

Ledende projektsygeplejerske
Maria Vandborg
Tlf. 23 32 83 66
mvand@regionsjaelland.dk

Projektsygeplejersker  

Bitten Dahl-Jensen

Christina Viemose Gjelstrup
 

Hanne Michelsen

Ellen Marie Røge
 
Lars Munch Larsen

Tina Wiberg Hansen

Trine Holland

Annette Poulsen

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.06.20
Opdateret
19.04.21
Link til denne side:
Andre sider under Klinisk Forskningsenhed (KFE)