Søg
 

Klinik for Senfølger efter Kræft

Klinik for Senfølger efter Kræft udfører vurdering og behandling af borgere med senfølger efter overstået kræft og kræftbehandling.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Adresse<br />
Adresse
Klinik for Senfølger efter Kræft
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Ny Østergade 16
4000 Roskilde
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 47 32 51 41
Telefontid mandag, onsdag, fredag 9-12
​​

​Senfølger efter Kræft?​

Ca. 50% af alle kræftpatienter oplever langvarige følgevirkninger – senfølger - af deres sygdom og/eller den behandling, de har gennemgået mod kræften. Senfølger kan opstå både under og i lang tid efter den primære kræftbehandling. Senfølger kan være fysiske, psykiske eller sociale forandringer, som opstår på grund af kræften eller den givne behandling. 
Mange lever med lette senfølger og har derfor ikke brug for behandling. Der er desværre også en del senfølger, man ikke kan behandle i dag. 

I Klinik for Senfølger efter Kræft undersøger og afdækker vi dine symptomer gennem en indledende samtale og et udvidet spørgeskema, som tilsammen giver os et overblik over dine senfølger og hvordan de påvirker dit liv. De behandlinger, du aktuelt kan tilbydes i Klinik for Senfølger efter Kræft er medicinsk behandling i de tilfælde, det forventes at have effekt, individuelle samtaleforløb med fokus på accept af og tilpasning til den nye livssituation, og rådgivning om ressourceforvaltning. I efteråret 2022 forventer vi at starte hold til behandling af søvnproblemer. I nogle tilfælde kan der gives behandling i andre specialer, det vil vi i givet fald henvise dig til. Der kan ligeledes være relevante tilbud, du endnu ikke har fået i sundhedscenteret i din hjemkommune. 

Henvisning


Henvisning sker typisk via egen læge eller via det sygehus, som varetager din sygdom.

​​Tværfagligt tilbud

I forbindelse med en livstruende sygdom som kræft og behandlingen af den, kan der opstå forskellige senfølger af såvel fysisk som psykisk og social karakter, som kræver en specialiseret indsats med flere forskellige fagpersoner.

Generelle senfølger kan fx være træthed, søvnbesvær, koncentrations- og hukommelsesbesvær, angst, depression og andre kognitive og følelsesmæssige senfølger. Senfølger som opstår på baggrund af specifikke behandlinger kan fx være lokaliserede smerter, lymfødem, blære-, tarm-, og sexuelle problemer.  

Behandlingen af senfølger er derfor tværfaglig og kan involvere flere forskellige fagpersoner. Aktuelt er vi læge, sygeplejerske og sekretær i Klinik for Senfølger efter Kræft. Vi samarbejder med fysio- og ergoterapeuter på Roskilde Sygehus og har dialog med terapeuter og sundhedskonsulenter i regionens kommuner og Onkologisk Afdelings psykologer og socialrådgivere.

Forskning 

​Klinik for Senfølger efter Kræft skal fungere som regionalt videnscenter for alle 17 kommuner og behandlere i Region Sjælland. Derudover indgår vi i et nationalt netværk af senfølgeklinikker, som samarbejder om at udvikle og vedligeholde opdateret viden om senfølger og behandlingen af disse. Det vil ske gennem egen og fælles forskning, og du vil derfor blive spurgt, om vi må opbevare informationer om dig og dine senfølger, og om du vil indgå i evt. forskningsprojekter, hvor du og din situation kan bidrage til at skabe ny viden​

​Ledelse og kontaktoplysninger


Funktionsleder, overlæge
Lena Saltbæk 
Telefon 47 32 51 41 (mandag, onsdag, fredag 9-12)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.05.22
Opdateret
06.10.22
Link til denne side: