Søg
 

Samarbejdspartnere

Her finder du en oversigt over vores samarbejdspartnere

Regionalt Videnscenter for Demens' samarbejdspartnere

I forhold til de kliniske funktioner har Regionalt Videnscenter for Demens et tæt samarbejde med speciallæger i geriatri samt psykiatri. Samarbejdet omfatter dels faglig sparring i den daglige kliniske funktion, dels drøftelse af patienter ved tværfaglige konferencer.

I Region Sjælland afholdes en gang hver måned en video-baseret tværspecialiseret diagnostikkonference, hvor alle regionens øvrige udredningsenheder og speciallæger har mulighed for at deltage.


De praktiserende læger

Regionalt Videnscenter for Demens samarbejder med de praktiserende læger.

De praktiserende læger gør brug af den specialviden, som teamet har. Det daglige arbejde i Regionalt Videnscenter for Demens er således præget af mange telefonsamtaler med praktiserende læger, der kontakter teamet for råd og vejledning.


De kommunale demenskoordinatorer

Regionalt Videnscenter for Demens har tillige er godt og tæt samarbejde med demenskoordinatorerne i kommunerne. Demenskoordinatorerne bruger Regionalt Videnscenter for Demens meget, - og dette gælder også den anden vej, når Regionalt Videnscenter for Demens har en ny patient i klinikken. Teamet i Regionalt Videnscenter for Demens har en praksis i dagligdagen, så alle patienter, der får diagnosticeret en demenssygdom, får tilbudt besøg af en demenskoordinator.

Der er i dag ansat demenskoordinatorer i samtlige kommuner i Region Sjælland.


Alzheimerforeningen

Regionalt Videnscenter for Demens samarbejde med Alzheimerforeningen er rigtigt godt og præget af gensidig respekt og tillid.

I forbindelse med borgersager er det Regionalt Videnscenter for Demens' indtryk, at Alzheimerforeningen gør et stort og nyttigt arbejde for den demente borger. Regionalt Videnscenter for Demens har haft flere sager, hvor patienten har ønsket inddragelse af Alzheimerforeningen. Dette har hver gang været i et frugtbart og godt samarbejde mellem Regionalt Videnscenter for Demens og Alzheimerforeningen.


Nationalt Videnscenter for Demens

Hvad angår de forskningsmæssige og uddannelsesmæssige funktioner, samarbejder Regionalt Videnscenter for Demens tæt med Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet. Dette gælder både samarbejde omkring Dansk Demens Biobank, konkrete grundforskningsprojekter og phd-projekter, samt lægemiddelprojekter og andre projekter finansieret af lægemiddelindustrien. Du kan læse mere om forskning​ i demens her.

Personalet i Regionalt Videnscenter for Demens deltager desuden som undervisere og foredragsholdere på kurser og møder afholdt af Nationalt Videnscenter for Demens. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.06.17
Opdateret
17.07.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rnsam
Andre sider under Om afdelingen
 

 Kontakt

 
Klinisk Forsknings Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde