Søg
 

Forskning

Neurologisk Afdeling forsker aktivt inden for de store neurologiske sygdomsområder apopleksi og demens og klinisk neurofysiologi og sygepleje

Klinisk Forsknings Enhed SUH Roskilde​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vores kerneopgaver er diagnostik, pleje og behandling af patienter med neurologiske sygdomme.

Forskning og uddannelse er de grundelementer, der skal sikre et højt fagligt udrednings- og behandlingsniveau for både nuværende og fremtidige patienter. Nye behandlingsmetoder udspringer af forskning.

​Forskningsområder

Afdelingens forskningsstrategi tager afsæt i de store neurologiske sygdomsområder:

 • Apopleksi 
 • Demens 
 • Anvendelse af sundhedsteknologi 
 • Rehabilitering af neurologiske sygdomme

Vi tager afsæt i de almindelige neurologiske sygdomme, som udgør et stigende problem i takt med den forhøjede gennemsnitsalder. 

Klinisk anvendt forskning

Afdelingens fagligt høje kliniske niveau er et godt fundament for igangsætning af forskningsprojekter. Forskningen i Neurologisk Afdeling er især kendetegnet ved at være klinisk anvendt forskning. 

Vejen til ny og stadigt bedre diagnostik og behandling af den neurologiske patient er derfor kort, da vi som afdeling anvender forskningsmetoderne som en naturlig del af vores daglige kliniske virke.


Forskningsmiljø

Vi samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og flere store universitetssygehuse. Herudover har afdelingen samarbejdspartnere internationalt inden for flere forskningsprojekter.


Forskningspersonale

Forskningen i Neurologisk Afdeling er tværfagligt og drives af forskellige faggrupper: 

 • Speciallæger i neurologi og klinisk neurofysiologi
 • Reservelæger
 • Ph.d.-studerende
 • Sygeplejersker
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Neurofysiologiassistenter
 • Antropologer
 • Ingeniører

Forskningspersonalet er integreret i den almindelige kliniske drift i Neurologisk Afdeling. En del af forskningspersonalet har også klinisk aktivitet. Vi har gode kontorfaciliteter og undersøgelsesrum (samt dedikerede forskningsrum), og der er daglig tæt interaktion mellem forskere og klinikere.

Forskerne i Neurologisk Afdeling deltager aktivt i undervisning af medicinstuderende og øvrige faggrupper, ligesom vi varetager vejledning i forbindelse med bachelor- og kandidatopgaver. 


Databehandling

Når der er behov for udveksling af data med samarbejdspartnere, foregår dette altid i anomymiseret form. Vi stiler altid mod at publicere data i internationale tidsskrifter, hvor det naturligvis heller ikke vil være muligt at genkende enkeltindivider.


Kontakt

Neurologisk Afdeling og kan kontaktes på suh-neu-kfe@regionsjaelland.dk eller tlf. nr. 47 32 28 00.

​​​​​​​​​​​​​ ​​​​
.....................................................................................................
 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.06.17
Opdateret
27.09.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rnf
 

 Kontakt

 
Klinisk Forsknings Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 28 00
​​