Søg
 

Klinisk neurofysiologi

Forskning i klinisk neurofysiologi foregår i Neurofysiologisk Forskningsenhed, som er en del af Neurofysiologisk Center i Neurologisk Afdeling

​​Forskningsprojekter

I vores projekter arbejder vi med at forstå den menneskelige hjerne gennem elektriske signaler. Vi måler og påvirker aktiviteten med særligt udstyr. 

Specielt arbejder vi med forskning inden for områder, som epilepsi, bevidsthedsforstyrrelser, genoptræning og udvikling af udstyr til forbedring af muligheden for hjemmemonitorering af epilepsi. 

Vi udfører overvejende klinisk anvendelig forskning, der umiddelbart efter afslutning kan anvendes i dagligdagen til forbedring af patienternes behandling og udvikling af nye hjælpemidler.

Neurofysiologisk Forskningsenhed har et stort net af samarbejdspartnere i både ind- og udland, som omfatter hospitaler, universiteter og virksomheder. Vi er fokuserede på at opnå forskningsresultater med international gennemslagskraft og bistå den medicotekniske industri med at udvikle og afprøve ny teknologi.

Link til spørgeskemaet "Håndteringsredskaber" i hverdagen med Parkinson

Spørgeskema om håndteringsredskaber
 

Forskningsgruppens personale

Ph.d.-studerende og derudover er der årligt ca. 10 kandidat og bachelorstuderende der laver projekt i forskningsgruppen. Der samarbejdes læger inden for neurologi og andre specialer, ingeniører, neurofysiologiassistenter, psykologer og fysioterapeuter. 

De involverede faggrupper har særlig interesse i at arbejde med signalerne fra den menneskelige hjerne og har en betydelig viden med sig fra det almindelige kliniske arbejde.

Neurofysiologisk Center vejleder medicinstuderende samt bachelor- og kandidatopgaver fra ind- og udland, og vi deltager i undervisningen af alle faggrupper inden- og uden for sygehuset.

​​​

Kort link til siden: www.regionsjaelland.dk/rnkn

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.06.17
Opdateret
05.05.22
Link til denne side:
Andre sider under Forskning
 

 Kontakt

 
Klinisk Forsknings Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde