Søg
 

Demenssygdomme

Regionalt Videnscenter for Demens er en del af Neurologisk Afdeling. Vi varetager undersøgelse og behandling af patienter med mulig demenssygdom


 
​​Demens

Demenssygdomme er blevet mere udbredt i takt med stigende levealder. Høj alder er en vigtig, kendt risikofaktor for demenssygdom. Der er i disse år tiltagende fokus på yngre mennesker med demens, og bedre diagnostiske muligheder, udvikling af nye teknologier og metoder viser, at demens blandt yngre er langt mere udbredt end tidligere antaget.

Demenssygdom rammer bredt og medfører en massiv belastning af sundhedsvæsenet. Det skønnes, at antallet af demente borgere i Danmark vil blive nær fordoblet fra omkring 85.000 i 2018 til 140.000 i 2040.

Der er fortsat ikke nogen effektiv medicinsk behandling af de mest almindelige demenssygdomme. Der er selvsagt behov for forskning inden for området, og derfor har forskning i demens også fået topprioritet i blandt andet WHO- og EU-regi. Aktuelt er der stor fokus på forebyggelse og interaktion i livsstil som et effektivt middel mod demens. 

Forskningsprojekter
Formålet med forskningsprojekterne i Regionalt Videnscenter for Demens er derfor at opnå ny viden om hjernen, særligt i forhold til risikofaktorer og biomarkører (avanceret hjerneskanning, rygmarvsvæskeprøver mv.), der kan forudsige demenssygdomme og deres udvikling. Som led heri forsker vi i nye undersøgelses- og behandlingsmuligheder samt klinisk demensforskning og lægemiddelundersøgelser.

Vi udfører overvejende klinisk anvendelig forskning, der umiddelbart efter afslutning kan anvendes i dagligdagen til forbedring af patienternes behandling.

Forskningsprojekter indgår som en naturlig del af de daglige arbejdsopgaver på tværs af faggrupper, hvor vi blandt andet tester patientens huskeevne og afholder samtaler med tæt inddragelse af de pårørende.

Forskningssamarbejde
Enheden deltager i flere både nationale og internationale forskningsnetværk, og vi har et stort net af samarbejdspartnere i ind- og udland, som omfatter hospitaler, universiteter og virksomheder. Sammen med det Nationale Videnscenter for Demens på Rigshospitalet driver vi Dansk Demens Biobank.

Forskningsgruppen
Forskningsgruppen i Regionalt Videnscenter for Demens ledes af forskningsansvarlig overlæge Peter Høgh, hvormed øvrige aktører på demensområdet er forskningssygeplejerske Susanne Kristiansen samt ph.d.-studerende og læge Malene Schjønning Nielsen.

Forskningen drives i tæt samarbejde med specialistsygeplejersker, og herudover deltager yngre læger, ph.d.-studerende, fysioterapeuter, neuropsykologer, neurofysiologiassistenter, bioanalytikere og sekretærer.

Vi vejleder medicinstuderende, bachelor- og kandidatopgaver, og vi deltager i undervisningen af alle faggrupper på og uden for sygehuset. ​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
16.06.17
Opdateret
04.03.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rnds
Andre sider under Forskning
 

 Kontakt

 
Klinisk Forsknings Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
 

 Publikationer

 

​Her kan du se en samlet oversigt over publikationer udgivet på Regionalt Videnscenter for Demens. 

 

 Informationsfolder

 

Her kan du læse og udskrive vores

folder