Søg
 

Center for Funktionelle Lidelser

Udredning og behandling af borgere fra 18 år med funktionelle lidelser. Centret modtager patienter fra hele Region Sjælland

 

​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​
Adresse<br />
Adresse
Center for Funktionelle Lidelser
Lykkebækvej 12, 2. sal
4600 Køge
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 4732 2910
Mandag til torsdag kl. 9.00-15.00, fredag 9.00-14.00
Lukkedage: Weekender og hellligdage

​For patienter

Henvend dig til sekretæren, når du ankommer.

Kommer du i bil, kan det være svært at finde en parkeringsplads. Vi anbefaler, at du bliver kørt eller tager offentlig transport. Kom under alle omstændigheder i god tid. I særlige tilfælde er det muligt at blive kørt til og fra hospitalet. 
Du kan læse om reglerne på www.regionsjaelland.dk/befordring​
Du kan også ringe til befordringsservice på telefon 7015 3515. 

Udredning  og behandlingsforløb

Center for Funktionelle Lidelser tilbyder dig et tværfagligt behandlingsforløb, som tilpasses efter dit behandlingsbehov. Behandlingen er et tilbud, som du kan vælge at sig ja til, hvis det virker relevant for dig.

I centret i Køge har vi alle behandlingstilbud inklusiv gruppebehandling og psykoedukation.

Et behandlingsforløb vil altid begynde med en indledende samtale med din behandlingsansvarlige læge i centret. Derfra lægges en behandlingsplan, som kan indebære flere lægesamtaler, psykoedukation i gruppe, individuel behandling med psykolog og psykomotorisk terapeut eller gruppeforløb.

Vi forventer af dig, at du er motiveret for at gå i behandling, og at du er indstillet på at deltage aktivit med hjemmeopgaver, som aftales med din behandler, da det ofte er en central del af behandlingsforløbet.

Du er altid velkommen til at tage en pårørende med til de første samtaler, hvis du har lyst til det. Det kan være en stor hjælp, idet to hører og husker bedre end en.

Center for Funktionelle Lidelser har eksisteret i en lang årrække, og vi har samlet en masse erfaring på området. Dels har vi en høj faglighed, dels har vi lært og udviklet os sammen med vores mange patienter gennem årene. Vi har samlet den specialiserede behandling af funktionelle lidelser i Region Sjælland her.

Vi bestræber os på, at du skal føle dig mødt i din sygdom og på at forstå netop din situation.

Dit forløb i forhold til dine pårørende

Vi taler kun med dine pårørende om dit forløb, hvis du har givet samtykke til det. Hvis ikke du ønsker at give samtykke, tilbyder vi kun generel information og vejledning om sygdom, medicin og behandling. Hvis du er i tvivl, om du har truffet den rigtige beslutning om samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis dine pårørende ønsker information om, hvad funktionelle lidelser er, arrangerer vi i nogle tilfælde informationsmøde om funktionelle lidelser. I andre tilfælde kan vi tilbyde samtale med dig og dine pårørende, hvor vi orienterer om funktionelle lidelser og om, hvad man kan stille op som pårørende.

Samarbejde med kommunen

Vi samarbejder ofte med kommunerne, idet målet med behandlingen ofte er at afklare din tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil foregå som netværksmøder med dig, os og relevante parter i forhold til din situation. Samarbejdspartnere kan f.eks. være din sagsbehandler, en mentor, en sundhedsfaglig medarbejder fra et kommunalt tilbud el. lign. 

Hvis du ønsker mere information om Center for Funktionelle Lidelser

Du kan med fordel besøge nedenstående link, hvis du ønsker flere oplysninger om funktionelle lidelser inden dit forløb i centret. Er der noget du undrer dig over eller har spørgsmål til, er du velkommen til at tage dem med ved første samtale Funktionelle lidelser​​​

Henvisning

Du bliver henvist til Center for Funktionelle Lidelser via din egen læge, speciallæge eller via en sygehusafdeling. Din henvisning sendes til neurologisk visitationsenhed, som på baggrund af henvisningen og eventuelt medsendte dokumenter afgør, om du vil blive tilbudt udredning eller behandling i Center for Funktionelle Lidelser. Når klinikken har modtaget din henvisning, vil du indenfor otte hverdage modtage et brev med tid til den første samtale. Du vil få den førstkommende ledige tid oftest indenfor 30 dage. Nogle gange bliver henvisningen tilbagevist, hvis det viser sig, at behandlingen kan foregå enten hos din egen læge, en praktiserende psykolog, praktiserende psykiater eller i et kommunalt tilbud. Hvis din henvisning tilbagevises, får du et brev med en begrundelse. Det vil være en god ide, at du opsøger din praktiserende læge, så du kan blive henvist til relevant tilbud i stedet.

For fagpersoner

Behandlingstilbud i regionsfunktion

Regionsfunktionen tilbyder individuelt tilpasset behandling til målgruppen.Varigheden vil typisk være måneder. Indholdet består af indledende lægesamtaler og psykoedukation, herefter eventuelt individuel psykoterapeutisk og psykomotorisk behandling eller gruppebehandling. Gruppebehandling er målrettet patienter med helbredsangst eller patienter med svær træthed. I det omfang det vurderes hensigtsmæssigt, tilbyder vi telefon- eller videokonsultation. Regionsfunktionen tilstræber et tæt samarbejde på tværs af relevante sektorer og specialer.

Visitationskriterier

Center for Funktionelle Lidelser (CFL) er Region Sjællands specialiserede tilbud til patienter med funktionelle lidelser. Centret er en del af Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Center for Funktionelle Lidelser er målrettet patienter med betydelige symptomer fra et eller flere organsystemer uden medicinsk forklaring - som hovedregel med en varighed på mere end 6 måneder, hvor patienten er svært belastet af symptomerne og/eller har betydeligt nedsat funktionsevne, og hvor relevant behandling har været iværksat i almen praksis og/eller på somatisk afdeling uden tilstrækkelig effekt. 


​​
Oprettet
09.10.20
Opdateret
27.09.22