Søg
 

Forskning i afdelingen

Herunder kan du læse om den forskning, der foregår i Neurologisk Afdeling

Forskning i Neurologisk Afdeling

Forskning er en naturlig del af afdelingens virke. Afdelingen er forskningsaktiv inden for de store neurologiske sygdomsområder apopleksi og demens samt klinisk neurofysiologi.

Neurovaskulære sygdomme

Neurovaskulær Forskningsenhed er en del af Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Neurovaskulært Center N80 varetager al udredning, behandling af og genoptræning efter hjerneblodprop eller hjerneblødning.

Demenssygdomme

Regionalt Videnscenter for Demens er en del af Neurologisk Afdeling på SUH, Roskilde. Vi varetager udredning og behandling af patienter med mulig demenssygdom. Enheden har regionsfunktion i demensudredning som den eneste neurologiske enhed i regionen.

Klinisk neurofysiologi

Forskning i klinisk neurofysiologi er samlet i Neurofysiologisk Forskningsenhed. Enheden er en del af Neurofysiologisk Center i Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Klinisk sygeplejeforskning

Neurologisk Afdeling samarbejder inden for klinisk sygeplejeforskning med Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje. Vi sætter fokus på måltiderne på hospitalet med ph.d.-projekt 'Quiet Please' - på dansk 'Madro'

Oprettet
09.09.14
Opdateret
26.04.17
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Klinisk Forsknings Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 28 00
 

 Foldere om afdelingens forskning

 
 

 Publikationer

 
Du kan finde vores publikationer i de regionale årsrapporter for forskning på Den Regionale Forskningsenheds hj​emmeside​.