Søg
 

Klinisk sygeplejeforskning

Neurologisk Afdeling samarbejder inden for klinisk sygeplejeforskning med Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje. Vi sætter fokus på måltiderne på hospitalet med ph.d.-projekt 'Quiet Please' - på dansk 'Madro'

Billede fra Malene Becks ph.d.-film om Madro på Neurologisk Afdeling, Roskilde

​Ph.d.-projektet 'Quiet Please'
I de senere år er der gjort en betydelig indsats for at optimere ernæringstilstanden blandt indlagte patienter ved forbedring af kvaliteten af maden, imens der ikke i samme grad har været fokus på måltidets praktiske afvikling eller de æstetiske elementer omkring måltidet. Imidlertid har selv mad af højeste kvalitet ingen effekt, før patienterne har spist den.

Ph.d. projekt 'Quiet Please' har til formål at forbedre afviklingen af sygehusmåltider. Præmissen for projektet er, at mad er mere end blot ernæring og også indeholder nogle sociale og sanselige aspekter, som er betydningsfulde for patienters lyst til at spise på et sygehus. Formålet med projektet er, at opnå forskningsbaseret viden om patienters oplevelse af sygehusmåltidet. Denne viden danner basis for udvikling og forbedring af måltidet gennem en intervention, der ændrer afviklingen af det traditionelle sygehusmåltid, så patienterne får ro til at spise og måltidet får den nødvendige opmærksomhed fra de sundhedsprofessionelle.

Ph.d.-projektet anlægger et patientperspektiv og har en kvalitativ tilgang. På denne måde er muligt at opnå nuanceret indsigt i og forståelse af, hvad patienterne selv tænker og oplever. Vi forventer, at projektet vil resultere i øget fokus på personalets opgaver og de fysiske rammer i forbindelse med måltidet.

Projektet 'Quiet Please' indgår som en naturlig del af de daglige arbejdsopgaver på tværs af faggrupper og subspecialer i sengeafsnittene. Alt tværfagligt personale, der har sin daglige gang i sengeafsnittene, er involveret i projektet. Projektet er særligt kendetegnet ved, at alle personalegrupper forud for projektstart har været aktive deltager i måltiderne på sygehuset. Dette er sket ved f or eksempel tværfaglige konferencer, lægefaglige konferencer og personalemøder, hvor gode rammer omkring måltidet er skabt. På den måde har alle forstået vigtigheden af ro omkring måltidet og at et ”godt måltidet” er mere end blot mad.

Se Malene Becks film om projektet

Projektledelse
Forskningsprojektet 'Quiet Please' ledes af sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-studerende Malene Beck, som også er medlem af ’Forsknings- og Udviklingsrådet (FFU) for de mellemlange videregående uddannede ved Roskilde-Køge sygehuse’ samt medlem af ’Netværk for Uddannelses- Udviklings og Forskningsansvarlige på Roskilde-Køge sygehuse (NUF)’.

Forskningsstøtte
Ph.d.-projektet har som det første sygeplejefaglige ph.d.-projekt på Roskilde Sygehus opnået finansiel støtte fra ’Det Tværfaglige Uddannelsesråd’, ’Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Region Sjælland’ og Forskningsenheden, Region Sjælland.

Er du interesseret i yderligere oplysninger, så kan du kontakte klinisk forskningssygeplejerske, Malene Beck på mail

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.03.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Klinisk Forsknings Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 28 00
 

 Informationsfolder

 

​Her kan du læse og udskrive vores folder