Søg
 

Klinisk neurofysiologi

Forskning i klinisk neurofysiologi er samlet i Neurofysiologisk Forskningsenhed. Enheden er en del af Neurofysiologisk Center i Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde


Forskningsprojekter

I vores projekter arbejder vi med at forstå den menneskelige hjerne gennem elektriske signaler. Vi måler og påvirker aktiviteten med særligt udstyr. Specielt arbejder vi med forskning inden for områder, som epilepsi, bevidsthedsforstyrrelser, genoptræning og udvikling af udstyr til forbedring af muligheden for hjemmemonitorering af epilepsi. Vi udfører overvejende klinisk anvendelig forskning, der umiddelbart efter afslutning kan anvendes i dagligdagen til forbedring af patienternes behandling og udvikling af nye hjælpemidler. I vores projekter arbejder vi med at forstå den menneskelige hjerne gennem elektriske signaler. Vi måler og påvirker aktiviteten med særligt udstyr. Specielt arbejder vi med forskning inden for områder, som epilepsi, bevidsthedsforstyrrelser, genoptræning og udvikling af udstyr til forbedring af muligheden for hjemmemonitorering af epilepsi. Vi udfører overvejende klinisk anvendelig forskning, der umiddelbart efter afslutning kan anvendes i dagligdagen til forbedring af patienternes behandling og udvikling af nye hjælpemidler.

Vi udfører blandt andet elektroencephalografi (EEG), nerveledningsundersøgelser, elektromyografi (EMG), vippelejeundersøgelser, ultralyd af halskar, søvnmonitorering og evokerede potentialer (SEP, VEP, BAEP og MEP). Undersøgelserne foregår ambulant eller under indlæggelse.

Neurofysiologisk Forskningsenhed har et stort net af samarbejdspartnere i både ind- og udland, som omfatter hospitaler, universiteter og virksomheder. Vi er fokuserede på at opnå forskningsresultater med international gennemslagskraft og bistå den medicotekniske industri med at udvikle og afprøve ny teknologi.


Forskningsgruppens personale

Den Klinisk Neurofysiologiske forskningsgruppe ledes af professor, specialansvarlig overlæge, ph.d. Troels Wesenberg Kjær (www.brain-professor.com) , som også er involveret i det kliniske arbejde i Neurofysiologisk Center. Der er i øjeblikket 3 Ph.d.-studerende, læge Ivan Chrilles Zibrandtsen, læge Sigge Weisdorf og cand polyt Adnan Villic. Derudover er der årligt ca. 10 kandidat og bachelorstuderende der laver projekt i forskningsgruppen. Der samarbejdes læger inden for neurologi og andre specialer, ingeniører, neurofysiologiassistenter, psykologer og fysioterapeuter. De involverede faggrupper har særlig interesse i at arbejde med signalerne fra den menneskelige hjerne og har en betydelig viden med sig fra det almindelige kliniske arbejde.

Neurofysiologisk Center vejleder medicinstuderende samt bachelor- og kandidatopgaver fra ind- og udland, og vi deltager i undervisningen af alle faggrupper inden- og uden for sygehuset.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.09.14
Opdateret
09.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Klinisk Forsknings Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 28 00
 

 Informationsfolder

 

​Her kan du læse og udskrive vores folder