Søg
 

Afdelingens profil

På Medicinsk Afdeling har vi mere end 300 dygtige og engagerede medarbejdere, der hele tiden har fokus på kvalitet.


Kontakt os

Adresse<br />
Adresse
Medicinsk Afdeling
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 10 /
Vestermarksvej 27
4000 Roskilde

​​Ring til os<br />  Find telefonnumre til afdelingen herLedelse og kontaktoplysninger - Region Sjælland (regionsjaelland.dk)​

 

Dygtige og engagerede medarbejdere

Medicinsk Afdeling har et højt fagligt niveau, og vi arbejder konstant på at kvalitetsudvikle behandlingen og plejen til patienterne. Vi sætter pris på engagerede og visionære medarbejdere, som videreudvikler sig blandt andet ved at deltage i efter- og videreuddannelse samt ved intern undervisning og drøftelser.

Afdelingen fokuserer på et godt og åbent arbejdsmiljø og på at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

​​Konstant fokus på kvalitet

Medicinsk Afdeling har egen kvalitetsenhed, som har til opgave at implementere og koordinere afdelingens lokale og nationale kvalitetsudviklingsprojekter. Kvalitetsenheden består af en kvalitetskoordinator/projektleder, en klinisk sygeplejerskespecialist og en uddannelsesansvarlig sygeplejerske.

Det er også kvalitetsenhedens opgave at sikre et højt informationsniveau til afdelingens medarbejdere, og herudover arrangerer enheden løbende lokal undervisning og varetager arbejdet med patientsikkerhed og utilsigtede hændelser.

Sygeplejefaglig udvikling

Afdelingens kliniske sygeplejerskespecialister og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske sætter sygeplejefaglige projekter i gang i samarbejde med det sundhedsfaglige personale i de forskellige afsnit. For tiden er der fokus på sikker medicingivning, hygiejne, ernæring, dokumentation af sygeplejen og kompetenceudvikling.

Med udgangspunkt i Regions Sjællands vision, mål og strategier for Sygehus Nord er patienten det centrale omdrejningspunkt for sygeplejen, idet vi stræber efter at sikre patienter og pårørende de bedste sygeplejemæssige ydelser og sundhedsfaglige resultater.

Kvalitet (IT)

Afdelingen har etableret en tværfaglig og tværgående klinisk IT-gruppe med uddannede nøglepersoner. Gruppen skal medvirke til, at anvendelsen og arbejdsgangen i og omkring sundheds-IT-systemerne bliver optimale, formålstjenstlige og til gavn for kvaliteten i plejen og behandlingen af hver enkelt patient.

Den kliniske IT-gruppe underviser personalet i afdelingens sundheds-IT-systemer og kan rådgive ledelserne i forhold til arbejdsgange, udvikling, undervisning og snitflader vedrørende afdelingens sundheds-IT-systemer.

Medicinsk Afdelingsledelse

Som ledelse har vi defineret vores mål for afdelingen:

  • Vi ønsker en afdeling med høj patientsikkerhed, hvor den enkelte patient oplever professionalisme, ansvarlighed, respekt og tillid i kontakten med afdelingen.

  • Vi ønsker medarbejdere, der deler deres gode ideer med os som ledelse, fordi det medfører, at den enkelte tager ansvar for afdelingens fortsatte udvikling.

  • Vi ønsker en afdeling, hvor medarbejdernes trivsel og dermed et godt arbejdsmiljø er i højsædet; hvor der fortælles gode historier, så vi både kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere.

​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.12.11
Opdateret
16.08.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rmap