Søg
 

Klinisk Forskningsenhed (KFE)

Forskning, innovation og uddannelse: En multidisciplinær, aktiv og synlig forskningsenhed indenfor infektionsmedicin, lungemedicin og nefrologi.


 
 

Adresse
Klinisk Forskningsenheds, Medicinsk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Vestermarksvej 9
4000 Roskilde


Ring til os
Tlf.: 93 56 92 20

​Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00​, fredag kl. 9.00-14.00​


Skriv til os
suh-med-forskning@regionsjaelland.dk

Klinisk Forskningsenhed (KFE)

Formål


Det overordnede mål for Medicinsk Afdelings KFE er at højne synergi effekten for den forskning der udvikles for afdelingens 3 medicinske specialer, diagnostisk enhed og sygeplejeforskning. KFE’en har til hensigt at udvikle forskning, der tager udgangspunkt i medicinske patienters komplekse sygdom, med det formål at bidrage til at forbedre den kliniske tilgang og behandling.


Vision


KFE ved medicinsk afdeling SUH Roskilde skal være en multidisciplinær, aktiv og synlig forskningsenhed indenfor infektionsmedicin, lungemedicin og nefrologi.


Metode

I Medicinsk Afdelings Forskningsenhed arbejder vi med randomiserede kliniske forsøg i forbindelse med afprøvning af lægemidler eller vacciner, med populationsbaserede kohorte og case kontrolstudier, og med evaluering af nye diagnostiske redskaber.

Forskere tilknyttet KFE’en har etableret lokalt samarbejde med flere kliniske og parakliniske afdelinger på Sjællands Universitetshospital, og afdelingen indgår desuden i projekter, hvor der samarbejdes regionalt, nationalt og internationalt.

Generelt

Forskningen i Medicinsk Afdeling udkrystalliserer sig i både originale arbejder og PhD afhandlinger og foregår i et tværfagligt samarbejde (læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, medicinstuderende) og i samarbejde med kolleger i både Danmark og udlandet.

Muligheden for deltagelse i firma-sponsorerede kliniske studier giver mulighed for finansiering og ansættelse af projektpersonale, som kan bruges til gennemførelse af afdelingens egne forskningsprojekter. Der ligger herudover stor faglig læring i den praktiske udførelse af disse.

Afdelingens særlige fokusområde er definerede inden for hvert af de 3 specialer og mellemlange voksen uddannelser/sygepleje.

 

Oprettet
13.01.21
Opdateret
21.06.22
Link til denne side: