Søg
 

Forskning på afdelingen

Information om forskning, forskningsområder og relevante kontaktoplysninger.

Klinisk Biokemisk Forskningse​​nhed

Forskningsprojekterne på Klinisk Biokemisk Afdeling involverer en lang række patientkategorier, da vi varetager laboratorieanalyser for alle kliniske afdelinger.
Klinisk Biokemisk Afdeling varetager på begge matrikler indsamling, håndtering og midlertidig opbevaring af blodprøver for en lang række forskningsprojekter i de kliniske afdelinger.
 

Forskningsorganisation

Kontaktinformation findes nederst på siden.

Forskningsansvarlige og forskningsledere

Professor, overlæge, ph.d., dr. med. Morten Dahl, Køge
Professor, overlæge, ph.d., dr. med. Thomas Hviid, Roskilde

Forskere eller postdoc

Forsker, ph.d. Eskild Morten Landt, Køge

Projektkoordinator for eksterne projekter

Bioanalytiker/Projektspecialist Jane Hansen Damm, Roskilde

Forskningsmetodologier anvendt i Klinisk Biokemisk Forskningsenhed

  • Biokemiske og proteinkemiske laboratoriemetoder
  • Cellebiologiske laboratoriemetoder, herunder flowcytometri
  • Cellekulturstudier
  • Forskningsmetoder inden for biobankdata, registerdata og ”Big Data”- forskningsmetoder inden for genetisk epidemiologi
  • Kliniske case-control-studier og kohorte-studier, specielt med inddragelse af laboratorieanalyser og -forsøg
  • Molekylærbiologiske laboratoriemetoder (NGS, PCR-teknikker, genekspression etc)
  • Studier i dyremodeller

Center for Immunregulerin​g og Reproduktionsimmunologi

Center for Immunregulering og Reproduktionsimmunologi (CIRRI) er et forskningsafsnit på Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde, og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Center for Immunregulering og Reproduktionsimmunologi samt Klinisk Molekylærbiologisk Enhed er placeret under Klinisk Biokemisk Forskningsenhed.

Center for Lungegenetik

Center for Lungegenetik (CLG) er et forskningsafsnit på Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde, og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Center for Lungegenetik samt Klinisk Molekylærbiologisk Enhed er placeret under Klinisk Biokemisk Forskningsenhed.

Forskningsområder

Forskningen på Klinisk Biokemisk Afdeling omhandler flere fokusområder, der har overlappende elementer, hvilket giver en god synergieffekt ved gennemførelsen af de enkelte forskningsprojekter.

Regulering af immunsystemet

Omhandler både klinisk relaterede og mere basalvidenskabelige undersøgelser af regulerende mekanismer i immunforsvaret. Disse studier har betydning for en bedre forståelse af mange forskellige immunrelaterede sygdomme.

Reproduktionsimmunologi

Undersøgelser af de molekylære og cellulære mekanismer der modulerer kvindens immunsystem ved kontakten med det delvist vævsfremmede foster under en graviditet. En dysfunktion af disse mekanismer kan have betydning for udvikling af præeklampsi (svangerskabsforgiftning), gentagne spontane aborter og succes ved fertilitetsbehandling.

Cancerimmunologi

Ofte er der immunceller i mikromiljøet omkring en kræfttumor, og de besidder anti-tumoraktivitet. Denne aktivitet nedreguleres ofte af signaler fra tumoren, hvilket kan føre til en dårligere prognose for patienten. Vi forsøger at klarlægge specifikke mekanismer, der medfører, at canceren undviger kroppens immunrespons (såkaldt "tumor escape").

I en række forskningsprojekter undersøger vi betydningen af immunreguleringen og immunsystemets respons mod kræftcellerne i kræftknuden. Resultater fra disse undersøgelser kan få betydning for forbedringer af de diagnostiske muligheder og for cancerimmunterapibehandling.

Molekylærbiologisk og biokemisk metodeudvikling

Vi udvikler og opsætter egne molekylærbiologiske metoder til klinisk diagnostik og diverse forskningsopgaver. Vi har fokus på Next Generation Sequencing (NGS), digitale PCR-teknikker og bioinformatik.

'Big Data'.Vi udforsker brugen af store mængder af klinisk-biokemiske data i forskningsprojekter for at opnå yderligere indsigt i biomedicinske sygdomsprocesser og forbedring af diagnostik.

Vi udnytter de helt særlige muligheder for medicinsk forskning, vi har ved at være en del af en klinisk laboratorieafdeling, hvor vi har daglig kontakt til mange forskellige kliniske hospitalsafdelinger.

Samtidig har vi gode kontakter til andre kliniske laboratorier og basalforskningslaboratorier på nationale og internationale universiteter.  

Afdelingen udfører både basalforskning med klinisk relevans, og kliniske studier baseret på prøvemateriale fra grupper af patienter, hvor laboratorieanalyser sammenholdes med kliniske data.  

I det langsigtede perspektiv er formålet med forskningen at kunne forbedre mulighederne for tidlig diagnose ved visse sygdomme, samt forbedre behandlingsmulighederne. ​

Lungesygdom, hjertesygdom og cancer

Vi udforsker genetiske og biokemiske risikofaktorer og deres interaktion med miljømæssige faktorer i patogenese og forløb af store folkesygdomme inden for lungemedicin, kardiologi og cancer.

Metodemæssigt anvender vi store befolkningsundersøgelser som Herlev/Østerbroundersøgelsen, Næstvedundersøgelsen og Østerbroundersøgelsen, samt data fra hele Danmarks befolkning via Danmarks Statistik til klassiske epidemiologiske kohortestudier, humane studier med molekylærgenetik og mendelske randomiseringsstudier. Vi har ved hjælp af disse materialer de sidste 15 år publiceret forskning på højt internationalt niveau.

Forskningsgruppen samarbejder med DNA forskningsgruppen ved Klinisk biokemisk afdeling, Herlev/Gentofte Hospital og Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet, der mødes hver 14. dag, samt med mange andre afdelinger i Danmark og internationalt.

Kontaktpersoner

Professorer og overlæger

Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Morten Dahl, Køge
modah@regionsjaelland.dk
Tlf. +45 47 32 55 45 / +45 93 56 94 34

Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Thomas Hviid, Roskilde
tvh@regionsjaelland.dk
Tlf. +45 47 32 56 22 / +45 23 32 77 45

Forskere og postdoc

Forsker, ph.d. Eskild Morten Landt, Køge
eskl@regionsjaelland.dk
Tel. +45 47 32 55 24

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.02.20
Opdateret
14.07.20
Link til denne side: