Søg
 

Det mobile Laboratorium

Det 2½-årige projektet er ophørt pr. den 31. december 2018.
Du kan læse mere om det herunder.


Undersøgelse og behandling

Det mobile Laboratorium kører ud fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge. Med i laboratoriet er en bioanalytiker og en sygeplejerske.

Formålet med Det mobile Laboratorium er at forebygge korte indlæggelser eller genindlæggelser af ældre borgere i Køge og Solrød Kommuner.

Det mobile Laboratorium er fuldt udrustet med moderne udstyr til blod- og urinanalyser. Laboratoriet kan analysere 40 af de hyppigst anvendte analyser og der er mulighed for at:

  • Tage hjertediagram (EKG)

  • Udføre lungefunktionsundersøgelse

  • Måle iltindhold i blodet

  • Måle blodtryk

  • Måle puls

  • Måle temperatur.

Det mobile Laboratorium medbringer et sortiment af lægemidler til behandling af de hyppigste medicinske lidelser.


Dit forløb

Typisk er det din praksislæge, der har rekvireret
Det mobile Laboratorium.

Laboratoriet parkerer ved din bopæl, og mens bioanalytikeren analyserer dine blodprøver vurderer sygeplejersken din tilstand på samme måde som på hospitalet.

Det er de samme målinger, som man har mulighed for på hospitalet. 

Når der efter cirka 30 minutter er svar, giver sygeplejersken resultatet telefonisk til lægen, der har bedt om prøven.

Lægen tager sammen med sygeplejersken tager stilling til din fortsatte behandling. Svarene på blodprøven sendes direkte til lægen elektronisk.

Hvis du skal behandles i hjemmet, starter sygeplejersken behandlingen efter lægens anbefaling. Herefter vil Akutteamet overtage din behandling i Køge og Solrød Kommuner.

I enkelte tilfælde kan du blive indlagt på Sjællands Universitetshospital, Køge.

​Projektperiode

Det Mobile Laboratorium er et to årigt samarbejdsprojekt, der kører til og med 30. juni 2018, med en projektforlængelse til den 31. december 2018.

Ordningen er et tilbud til de prakt​iserende læger i Køge og Solrød Kommuner og på Sjællands Universitetshospital, Køge.

Der arbejdes hen i mod, at ordningen kan dække andre kommuner i regionen også.

Rapport om den første projektperiode fra VIVE er udarbejdet primo 2018. Se mere her: Rapport fra VIVE

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
13.04.18
Opdateret
08.10.19
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rkbdml
Andre sider under EKG og blodprøvetagning