Søg
 

Afdelingens profil

Kardiologisk Afdeling består af et ambulatorium, et laboratorium, AK-klinik, Pacemaker/ ICD klinik, to sengeafsnit B71 og B75, dagafsnit B77 samt Karkirurgisk Afsnit.

Kardiologisk Afdeling har i alt cirka 300 ansatte, hvoraf en del er under uddannelse. Der foregår også forskning på afdelingen.

Kardiologisk Afdeling har i alt 48 sengepladser - 24 på B71 og 24 på B75. På dagafsnittet har vi 8 sengepladser. Der er også et laboratorium, et sygeplejeambulatorium, AK-klinik og et pacemaker/ICD ambulatorium.

På Karkirurgisk Afsnit er der et ambulatorium og sengeafsnit med 8 senge.  

På Kardiologisk Afdeling udføres der undersøgelser af hjertets kranspulsårer, anlægges pacemakere og ICD'ere, foretages planlagte ballonudvidelser (PCI) og radiofrekvensablationer (RFA). Vi foretager den endelige udredning af patienter med hjerteklapsyndrom fra hele regionen forud for eventuel operation.

Alle regionens borgere med pacemakere/ ICD'er bliver kontrolleret på afdelingen. Vi foretager ambulante undersøgelser og behandling inden for det hjertemedicinske område. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.12.11
Opdateret
05.07.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rkap
 

 Kontakt

 
Kardiologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 61 00