Søg
 

Nyhedsopdatering om Corona situationen

InfoomCovid19.png

 

Booster vaccination af Hæmatologiske patienter mod Covid 19:

Opdatering 11/10-2021: 
En del hæmatologiske patienter har ikke opnået fuld effekt af vaccinerne eller har mistet noget af effekten med tiden. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen i samarbejde med vores faglige selskab (Dansk Hæmatologisk Selskab) at patienter med svær svækket immunsystem modtager 3. vaccine, en såkalde "booster-vaccine. 

Vi har derfor indmeldt patientinformation til Statens Serum Institut, der indkalder patienterne via e-boks eller brev. Man vil efterfølgende kunne booke tid via www.vacciner.dk på lokalt vaccinationscenter.

Hvis du har en af nedenstående diagnoser vil du blive indkaldt inden længe via e-boks eller brev:

 • Akut leukæmi
 • Kronisk myelomoncytær leukæmi (CMML)
 • Myelodysplastisk syndrom (MDS)
 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Lymfom (lymfekræft)
 • Myelomatose
 • Myelofibrose
 • Aplastisk anæmi
 • T-celle large lymfom
 • Stamcelletransplantation (højdosisbehandling) - der tilbydes 2 yderligere vacciner 2-3 måneder efter behandlingen er gennemført
 • Visse immundæmpende behandlinger

Vi opfordrer alle patienter, der modtager invitationen, til at lade sig vaccinere, da det forventes at styrke immunsystemet mod covid-19.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at indmelde andre diagnoser. Vi henstiller til at afvente indkaldelsen indenfor de kommende uger og ikke kontakte afdelingen herom.

Tilbuddet om re-vaccination dækker de fleste hæmatologiske patienter, dog ikke patienter med Kronisk Myeloid Leukæmi (CML), patienter med Polycytæmia Vera (PV), Essentiel Trombocytose (ET) samt andre tilstande, hvor sygdommen ikke medfører væsentlig svækkelse af immunsystemet.
 
 
Vigtig information om vaccination af hæmatologiske patienter:
Hæmatologiske patienter, der er i pågående kraftig kemobehandling, kan med fordel vælge vaccinationstidspunkter, der ikke ligger umiddelbart efter behandlingerne. Det skyldes, at der muligvis kan være let nedsat effekt af vaccinen lige efter kraftig kemoterapi.
 
Som hæmatologisk patient er det også vigtigt at vide, at mens vaccinerne giver en meget høj beskyttelse mod Covid hos raske personer, er responset mere usikkert og varierende hos patienter med blodsygdomme. Du kan læse mere om forholdsregler her:
 


NY - Information om Covid 19 til Hæmatologiske pt. på SUH - 04052021.pdfNY - Information om Covid 19 til Hæmatologiske pt. på SUH - 04052021.pdf

 • Som følge af et nedsat immunsystem kan ikke alle hæmatologiske patienter respondere fuldt ud på vaccination mod Corona
 • Vi ved ikke hvad det betyder i forhold til risikoen for corona-infektion eller om det medfører et midlere forløb hvis man skulle bliver smittet
 • Der er ikke mulighed for at foretage antistoftest og resultatet kan heller ikke tolkes entydigt, da der kan være flere mekanismer til at opnå beskyttelse
 • Vi anbefaler at man som hæmatologisk patient fortsat overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand, afspritning m.v. Risikoen for smitte aftager løbende med flere og flere vaccinerede personer
 
Medicinudlevering
Hvis du har behov for medicinudlevering, vil vi bede dig ringe til ambulatoriet på telefon nr. 47 32 48 00, tast 1 for lægesekretær. Du må ikke møde op uden forudgående aftale.
Vi vil i videst mulige omfang prøve at sende medicinen til dig med PostNord til hjemmelevering. Det er vigtigt, at du er hjemme til at kunne modtage pakken, ellers vil den blive lagt til afhentning på det nærmeste post-depot.
 
Har du brug for udlevering af kølemedicin og sprøjter?
Hvis du har behov for medicinudlevering af kølemedicin (f.eks. leukeran) eller sprøjter (EPO, interferon m.v.), vil vi bede dig ringe til ambulatoriet på telefon nr. 47 32 48 00, tast 1 for lægesekretær.
Som en midlertidig ordning, vil sygehusapoteket kunne tilbyde at levere kølemedicin (bl.a. leukeran) eller medicin til indsprøjtning (epo, interferon mv.) på patienternes bopæl, for at mindske antallet af patienter på sygehuset og gøre det nemmere som patient: 
 • Der vil være levering ca en gang ugentligt
 • Dag aftales med lægesekretæren 
 • Patient skal opholde sig i hjemmet og være tilgængelig på telefon/mobiltelefon på dagen
 • ​Såfremt chaufføren ikke kan komme i kontakt med patienten, tages medicinen med retur og må afhentes på Hæmatologisk Afdeling
Din øvrige medicin skal du som sædvanligt hente på apoteket​

Mundbind
Da mange hæmatologiske patienter er immunsvækkede og dermed kan have dårligere respons på vaccinen anbefaler vi fortsat at patienter anvender mundbind når de opholder sig i venteværelset i hæmatologisk ambulatorium. Hvis der under behandlingen er under 2 meter mellem patienterne opfordres de ligeledes til at anvende mundbind. Personalet har normalt immunsystem og vil dermed være immune overfor covid, hvorfor de ikke anvender mundbind i opholdsarealer. For en sikkerhed overfor immunsvækkede patienter anvendes dog mundbind og handsker ved meget tæt kontakt til patienterne.

Pårørende i Hæmatologisk Ambulatorium
I Hæmatologisk ambulatorium kan én pårørende deltage i
lægesamtalen. Pårørende anvises til venteplads udenfor ambulatoriet og vil blive kaldt direkte ind til samtalen. Ovenstående er for at beskytte 
vores sårbare patienter.   
 

Bestil Covid-Testning i god tid hvis du er planlagt til indlæggelse
Alle patienter, som møder til en planlagt indlæggelse, skal være testet for Covid og svar må højst være 48 timer gammel ved indlæggelsen. Der er travlt på Pode-stationerne, så bestil derfor gerne en tid til Covid-testning, så snart du kender datoen for din indlæggelse.
Derved får du en tid, der passer dig bedst og undgår risiko for udskydelse af din indlæggelse.

Du bestiller tid på Coronaprøver
 
 
Mød venligst ikke op hvis du kan være syg
Mød venligst ikke op hvis du er syg med feber, har tegn på forkølelse eller øvre luftvejsinfektion. Hvis det er tilfældet, skal du ringe til os på telefon nr. 47 32 48 00, tast 2 for sygeplejerske, og vi afklarer derefter, hvad der skal ske. 
 

Sådan passer du på dig selv
Du bør som patient i behandling og i kontrolforløb følge den nationale anbefaling om at undgå offentlig transport i myldretid, deltage i store forsamlinger dvs. kulturelle eller sportslige arrangementer.
Det gælder også sociale arrangementer og familiearrangementer, hvor mange er forsamlede.
 
________________________________________
 
Vi håber, at ovenstående har givet svar på dine spørgsmål.          
Der er ingen, der kender tidshorisonten for den aktuelle corona-pandemi, og situationen og anbefalingerne ændres løbende. Derfor beder vi dig om holde dig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona
 
Med venlig hilsen
Ledelsen Hæmatologisk Afdeling
Ledende overlæge Mikkel Dorff og ledende oversygeplejerske Tina Lanther. 
      ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.03.20
Opdateret
11.10.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Hæmatologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital
Vestermarksvej 15-17, stuen
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 48 00