Søg
 

Praktisk information til patienter og pårørende

Orientering af patienter i Hæmatologisk afdeling om booster vaccination i sommeren 2022 Sundhedstyrelsen har udmeldt at patienter med svækket immunsystem forventes vaccineret til efteråret, startende omkring 1. oktober. Dermed vil langt de fleste hæmatologiske patienter, der ønsker det, forventes at skulle modtage en booster til efteråret med en opdateret veccine, der forventes at beskytte endnu bedre mod covid sygdom. Generelt anbefaler man derfor at vente med at lade sig vaccinere til efteråret, da der skal være gået minimum 3 måneder før man igen kan blive vaccineret.

Enkelte, udvalgte patienter, kan indmeldes over sommeren 2022 hvis de opfylder følgende betingelser:
  1. Personen har en særlig høj risiko for smitte (bosat plejehjem, bosteder eller lign.)
  2. Personen har en særlig høj risiko ved smitte med covid-19 (svær immunsvækkelse)
  3. Personen har ringe immunstatus mod covid-19 - personen må ikke være vaccineret eller have haft covid-19 indenfor de seneste 3 måender.
Hvis alle ovenstående betingelser er opfyldt vil patienten kunne indmeldes til vaccination ved at kontakte egen læge eller lægge besked hos den patientansvarlige læge på Hæmatologisk afdeling.


Medicinudlevering
Hvis du har behov for medicinudlevering, vil vi bede dig ringe til ambulatoriet på telefon nr. 47 32 48 00, tast 1 for lægesekretær. Du må ikke møde op uden forudgående aftale.
Vi vil i videst mulige omfang prøve at sende medicinen til dig med PostNord til hjemmelevering. Det er vigtigt, at du er hjemme til at kunne modtage pakken, ellers vil den blive lagt til afhentning på det nærmeste post-depot.
 
Har du brug for udlevering af kølemedicin og sprøjter?
Hvis du har behov for medicinudlevering af kølemedicin (f.eks. leukeran) eller sprøjter (EPO, interferon m.v.), vil vi bede dig ringe til ambulatoriet på telefon nr. 47 32 48 00, tast 1 for lægesekretær.
Som en midlertidig ordning, vil sygehusapoteket kunne tilbyde at levere kølemedicin (bl.a. leukeran) eller medicin til indsprøjtning (epo, interferon mv.) på patienternes bopæl, for at mindske antallet af patienter på sygehuset og gøre det nemmere som patient: 
  • Der vil være levering ca en gang ugentligt
  • Dag aftales med lægesekretæren 
  • Patient skal opholde sig i hjemmet og være tilgængelig på telefon/mobiltelefon på dagen
  • ​Såfremt chaufføren ikke kan komme i kontakt med patienten, tages medicinen med retur og må afhentes på Hæmatologisk Afdeling
Din øvrige medicin skal du som sædvanligt hente på apoteket​

Mundbind
For en sikkerhed overfor immunsvækkede patienter anvender sundhedspersonalet mundbind og handsker ved tæt kontakt til patienterne.

Pårørende i Hæmatologisk Ambulatorium
I Hæmatologisk ambulatorium kan pårørende deltage i
lægesamtalen. Pårørende anvises til venteplads udenfor ambulatoriet og vil blive kaldt direkte ind til samtalen. Ovenstående er for at beskytte 
vores sårbare patienter.   
 
Pårørende i Hæmatologisk Sengeafsnit
For en sikkerhedsskyld ønsker vi at beskytte vores inmunsvækkede patienter. I Hæmatologisk Sengeafsnit H60 henstiller vi derfor til at der kun kommer én pårørende pr. dag. Samt at besøgende opholder sig hos patienten på sengestuen.

Bestil Covid-Testning i god tid hvis du er planlagt til indlæggelse
Alle patienter, som møder til en planlagt indlæggelse, skal være testet for Covid og svar må højst være 48 timer gammel ved indlæggelsen. Der er travlt på Pode-stationerne, så bestil derfor gerne en tid til Covid-testning, så snart du kender datoen for din indlæggelse.
Derved får du en tid, der passer dig bedst og undgår risiko for udskydelse af din indlæggelse.

Du bestiller tid på Coronaprøver
 
 
Mød venligst ikke op hvis du kan være syg
Mød venligst ikke op hvis du er syg med feber, har tegn på forkølelse eller øvre luftvejsinfektion. Hvis det er tilfældet, skal du ringe til os på telefon nr. 47 32 48 00, tast 2 for sygeplejerske, og vi afklarer derefter, hvad der skal ske. 
 

Sådan passer du på dig selv
Du bør som patient i behandling og i kontrolforløb følge den nationale anbefaling om at undgå offentlig transport i myldretid, deltage i store forsamlinger dvs. kulturelle eller sportslige arrangementer.
Det gælder også sociale arrangementer og familiearrangementer, hvor mange er forsamlede.
 
________________________________________
 
Vi håber, at ovenstående har givet svar på dine spørgsmål.          
Der er ingen, der kender tidshorisonten for den aktuelle corona-pandemi, og situationen og anbefalingerne ændres løbende. Derfor beder vi dig om holde dig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona
 
Med venlig hilsen
Ledelsen Hæmatologisk Afdeling
Ledende overlæge Mikkel Dorff og ledende oversygeplejerske Tina Lant​her. 
      ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.03.20
Opdateret
08.07.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Hæmatologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital
Vestermarksvej 15-17, stuen
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 48 00