Søg
 

Information til læger i Hæmatologisk Afdeling

Faglig information til Læger i Hæmatologisk Afdeling.

​Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, dækker det hæmatologiske speciale for hele Region Sjælland med et optageområde på godt 800.000.

Afdelingen er ét af seks hæmatologiske centre i DK. Vi behandler alle hoved- og regionsfunktioner, mens få højt specialiserede funktioner varetages på Rigshospitalet. De overordnede sygdoms-kategorier er: maligne lymfomer, CLL, myelomatose, kroniske myeloide tilstande, akutte akutte leukæmier og benign hæmatologi.

Fagligt er afdelingen opdelt i et L-team (lymfoide sygdomme), M-team (myeloide sygdomme) og et MM-team (myelom).

Afdelingen består af sengeafsnit, ambulatorium, dagafsnit, klinisk forskningsenhed, (KFE), og administrationsgang.
 

Sengeafsnit H60

Ligger på Vestermarksvej, indgang 15 og 17, stueetagen.
Sengeafsnittet er opdelt i et L-afsnit, der varetager maligne lymfomer og CLL og et M-afsnit der varetager myeloide sygdomme, myelomatose og benign hæmatologi. Der er 28 sengepladser i alt ligeligt fordelt mellem de 2 afsnit.
 

Dagafsnit

Indeholder procedurestue, semiambulant funktion for akut leukæmi og modtagelse af nyhenviste myeloide patienter. De første 2 funktioner er lokaliseret i sengeafsnittet og den sidste i ambulatoriet.
 

Ambulatorium

Ligger på Vestermarksvej, indgang 5, 7, 9 og består  af lægekonsultationsrum, behandlingsstuer og sekretariat. Alle patienter skal henvende sig i sekretariatet, hvor de bliver tjekket ind forud for behandling eller konsultation.
 

Klinisk Forskningsenhed, (KFE) kontorer

Ligger på Administrationsgangen og i ambulatoriet. Varetager protokolloleret behandling af hæmatologiske patinter.
 

Administrationsgangen

Vestermarksvej 9, 1. og 2. sal,
1. sal: Afdelingsledelsen, Lægekontorer, forløbskoordination og KFE.
2. sal: Konferencerum, (konf. 1 + 2), mødelokale 64, og ph.d. kontorer.
 
Afdelingen varetager postgraduat hoveduddannelse af læger inden for specialerne hæmatologi (2 års ansættelse), infektionsmedicin, dermatologi og onkologi (6 mdr. ansættelse), samt introduktionsstilling i intern medicin (1 års ansættelse).
Samlet set har afdelingen ca. 12 læger i uddannelsesstilling.
 
Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge har ansvaret for de lægelige uddannelsesforløb på afdelingen, og alle afdelingens speciallæger har virke som kliniske vejledere.
I 2021 havde afdelingen inspektorbesøg og blev evalueret til at have uddannelsesforløb af høj kvalitet, og evalueringerne fra afsluttede uddannelsesstillinger fortsatte er særdeles gode.
 
Det er vores erfaring at rekruttering til afdelingen i høj grad er betinget af anbefalinger fra tidligere ansatte, samt afdelingens anseelse som et godt uddannelsessted. Planen for den postgraduate lægeuddannelse i 2020 er at afdelingen skal opretholde sit gode uddannelsesmiljø, hvilket kan måles på slutevalueringerne efter afsluttede uddannelseforløb.
 
 

Materiale til nye læger

Video: Demonstration af Fedtbiopsi

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=df402d6e8fd3b5ab63c5033ba5057510&source=embed&photo%5fid=64080880">

Video: Demonstration af knoglemarvsbiopsi

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=17e5a3158a8864ab4d8fc678d976c8bd&source=embed&photo%5fid=63202227">

Video: Demonstration af lumbalpunktur

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=c56be7fcd0effc2e19391e77b05bf4d8&source=embed&photo%5fid=63202275">

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.06.20
Opdateret
13.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Hæmatologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital
Vestermarksvej 15-17, stuen
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 48 00