Søg
 

Forskning og Udvikling

Læs om forskning og udvikling, som er et højt prioriteret indsatsområde i Hæmatologisk Afdeling.

Sundhedsvidenskabelig forskning

Forskning og udvikling er højt prioriterede indsatsområder i Hæmatologisk Afdeling, fordi vi skal tilbyde den bedste behandling og pleje til vores patienter.

Klinisk Forskningsenhed (KFE)

Hæmatologisk Afdeling tilbyder den bedste behandling til patienterne. Vi deltager også i afprøvning og forsøg med de nye og mere effektive behandlinger, som hele tiden udvikles.

Forskningsenhed for MPN sygdomme

Forskningsenheden arbejder med randomiserede kliniske studier, epidemiologisk forskning, molekylærbiologisk diagnostik og kvalitativ forskning.

Enhed for Sygeplejeforskning/Udvikling

Formålet med Enheden er overordnet at sikre kvaliteten i de projekter, der involverer sygeplejefaglige problemstillinger.

Adjungeret professor tilknyttet afdelingen

Adjungeret professor i sygepleje, Brendan McCormack, er tilknyttet tilknyttet Hæmatologisk afdeling.

Igangværende Ph.d. projekter

Gennem forskning og udvikling får vi ny viden om blodsygdomme.

Mod!Kræft

Et netværk, fællesskab og ungerum for unge med kræft mellem 18-39 år.

Video: Se forelæsninger

Se forelæsninger af Brendan McCormack, Bibi Hølge-Hazelton, og Elizabeth Rosted og Mette Kjerholt på video her.

Oprettet
14.03.18
Opdateret
13.06.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/rhfu