Søg
 

Enhed for Sygeplejeforskning/Udvikling

Formålet med Enheden er overordnet at sikre kvaliteten i de projekter, der involverer sygeplejefaglige problemstillinger.

Baggrund for Sygeplejeforskning

Sygeplejeforskning er et vigtigt og ligeværdigt bidrag til den sundhedsvidenskabelige forskning på grund af dens multifacetterede tilgang at anskue mennesker på – både de sunde og de syge.

Det overordnede forskningstema i afdelingen er Livskvalitet, og det sygeplejefaglige fokus er ”Kontinuitet og brugerinvolvering i individuelt tilpassede patientforløb”. 

De projekter, der udspringer af sygeplejepraksis, gennemføres fortrinsvis som personcentrerede aktørinvolverende lokale praksisforsknings-projekter, da denne tilgang har vist sig at sikre meningsfulde og holdbare ændringer i praksis, og dermed kvalitetsudvikling af praksis til gavn for patienterne.

Fra 2012-2019 er der i afdelingens sygeplejefaglige gruppe gennemført 35 lokale forsknings- udviklingsprojekter i klinisk praksis. De gennemførte og igangværende projekter (både forsknings- og udviklingsprojekter) har alle på forskellig vis fokus på de enkelte faser i patienternes forløb. 

De anvendte metoder afhænger af hvilket (forsknings)spørgsmål man ønsker svar på, men alle projekter involverer undersøgelse på et patientorienteret, sundhedsfagligt og organisatorisk niveau. Alle projekter afsluttes med en evaluering af projektet på de ovennævnte niveauer.   
 

Resultaterne fra alle de gennemførte projekter viser overordnet, at kvaliteten i plejen og behandlingen er øget, at patienternes og pårørendes tilfredshed er øget og at plejepersonalets handlekompetence er øget. 

I nedenstående link kan i læse Enhedens årsberetning, som kort beskriver baggrund og formål med Enheden, samt aktiviteter udgående fra Enheden i 2019

 
I nedenstående link kan i læse en artikel, som beskriver Enhedens aktørinvolverende tilgang samt aktiviteter over en 5 års periode.
 
 
 

Leder af Enhed for Sygeplejeforskning: 

Mette Kjerholt
Forskningsleder, sygeplejerske, PhD, Cand.cur, MLP,.;
Tlf. 22 51 65 12
metkj@regionsjaelland.dk​ ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.06.17
Opdateret
13.06.22