Søg
 

Adjungeret professor tilknyttet afdelingen

Adjungeret professor i sygepleje, Brendan McCormack, er  tilknyttet tilknyttet Hæmatologisk afdeling.
Professor Brendan McCormack er blevet udnævnt til adjungeret professor i sygepleje på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet med tiltrædelse 1.januar 2020.
 
Professor McCormack vil være tilknyttet Hæmatologisk afdeling og Klinisk Onkologisk afdeling & Palliativ enhed på Sjællands Universitets Hospital. Her vil han støtte de to afdelingers arbejde med at styrke og implementere en personcentreret klinisk praksis, hvilket går hånd i hånd med hospitalets fokus på kapacitetsopbygning, inden for forskning, udvikling og sygepleje, gennem de seneste år.
Professor McCormack er internationalt anerkendt for sit arbejde inden for personcentreret praksisudvikling og forskning. Dette har resulteret i succesrige langvarige samarbejder i Irland, Storbritannien, Norge, Holland, Canada, Australien og Sydafrika.
 
Hans forfatter- og forskningsarbejde fokuserer på personcentreret praksis, gerontologisk sygepleje og praksisudvikling, og han medvirker i en række redaktionelle udvalg, politikudvalg og udviklingsgrupper på disse områder.
 
Professor McCormack har mere end 600 offentliggjorte publikationer, herunder 180 fagfællebedømte publikationer og 8 bøger. Han er 'Editor Emeritus' i “International Journal of Older People Nursing”.
 
Han er medlem af Det Europæiske Akademi for Sygeplejevidenskab og æresmedlem af European Society for Person Centered Healthcare (ESPCH). I 2014 blev han udnævnt til en medlem af Royal College of Nursing, tildelt 'International Nurse Researcher Hall of Fame' af Sigma Theta Tau International og optaget i Thomson Reuters 3000 mest indflydelsesrige forskere globalt.
I 2015 blev han anerkendt som en 'Inspirational Nursing Leader' af Nursing Times (det Britiske sygeplejetidsskrift), og i oktober 2019 blev han udnævnt til medlem af American Academy of Nursing.
 
Professor McCormacks tilknytning til Hæmatologisk afdeling og Klinisk Onkologisk afdeling & Palliativ enhed vil konkret blive udmøntet i 2-3 årlige besøg, med afvikling af workshops og oplæg for både klinikere og ledere. Derudover er flere temaorienterede arrangementer under planlægning.
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.11.19
Opdateret
11.11.21
Link til denne side: